Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Dobitnici nagrade
Fonda „prof. Miodrag V. Matić“

Logopedski kabinet Novaković logoped Kragujevac
Kabinet za logopediju

Ne ignorišite probleme!
Saznajte koji su to znaci koji ukazuju da je Vašem detetu potrebna pomoć logopeda…

Somatopedski tretmani u logopedskom kabinetu Novaković u Kragujevcu i svilajncu
Kabinet za somatopediju

Delokrug rada specijalnog
edukatora i rehabilitatora osobama sa motoričkim poremećajem

Pomoć psihologa logopedski kabinet novakovic kragujevac i Svilajnac
Kabinet za psihologiju

Diplomirani klinički psiholozi
sa dugogodišnjim iskustvom pomoći će Vašem detetu da prevaziđe probleme

Logopedski instrumenti, logopedski kabinet Novaković Kragujevac, Svilajnac
Logopedski instrumenti

Koristimo najsavremenije
logopedske instrumente i opremu vodećih svetskih proizvođača

Rana intervencija u detinjstvu logopedski kabinet Novaković kragujevac i svilajnac
Rana intervencija u detinjstvu

Program Rane intervencije
obuhvata mere prevencije, dijagnostike i tretmana smetnji u razvoju dece od 0 do 5 godina

Savetovalište za rani razvoj logopedski kabinet novakovic kragujevac svilajnac
Savetovalište za rani razvoj

Unapređenje dečijeg
psihomotornog, govorno-jezičkog, intelektualnog i emocionalnog razvoja

Potreban Vam je logoped u Kragujevcu ili Svilajncu?

Posetite nas!

Logopedski kabinet Novaković je prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu. Naš stručni tim čine logoped, psiholog i somatoped koji svojom stručnošću i iskustvom učestvuju u ostvarivanju adekvatne dijagnostike i u sprovođenju habilitaciono/rehabilitacionog i savetodavnog rada. U našem Logopedskom kabinetu pored logopedsko-defektološke dijagnostike i tretmana prema potrebi sprovode se psihološka i somatopedska opservacija, dijagnostika i tretman. Spoj tradicionalnog pristupa i najsavremenijih instrumenata koji se mogu naći u logopedskoj praksi je ono po čemu smo prepoznatljivi i po čemu smo jedinstveni na ovom području. Kontinuirane edukacije i brojni sertifikati koje posedujemo govore u prilog tome da težimo stalnom usavršavanju…

U našem kabinetu se ovbavlja kompletna logopedsko-defektološka dijagnostika i tretman celokupne govorno-jezičke patologije.
U radu koristimo Digitalni logopedski set kako prilikom dijagnostičke procedure, tako i prilikom habilitaciono/rehabilitacionog procesa za većinu poremećaja verbalne komunikacije. Pored Digitalnog logopedskog seta u radu koristimo Logopedske sonde i Logofon.
Uz Logopedsko-defektološku dijagnostiku i tretman u našem kabinetu se pružaju i usluge psihologa i somatopeda. Pored klasičnog logopedskog tretmana i primene najsavremenijih logopedskih instrumenata u svakodnevnom radu koristimo i Reedukaciju psihomotorike koju vode sertifikovani reedukatori psihomotorike sa sertifikatom izdatom od strane Instituta za mentalno zdravlje.

Logopedski kabinet Novaković u okviru svog programa rada već duže vreme realizuje različite oblike stručne saradnje sa predškolskim ustanovama.

Ova saradnja obuhvata niz aktivnosti usmerenih na:

• povećanje stručnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u oblastima govorno-jezičkog, psihomotornog, intelktualnog i socio-emocionalnog razvoja dece, putem predavanja, analize slučaja i savetovanja,
• pomoć u izradi pedagoške dokumentacije i realizaciji vaspitno-obrazovnog rada u ustanovi,
• edukaciju roditelja u oblasti vaspitanja dece kroz prezentacije, radionice i predavanja,
• prevenciju i rano otkrivanje govorno-jezičkih poremećaja, psihomotornih poremećaja i problema u ponašanju dece putem radionica i skrining ispitivanja,
• individualni savetodavni rad sa roditeljima

U Logopedskom kabinetu Novaković počelo je sa radom jedinstveno Savetovalište za rani razvoj. Savetovalište za rani razvoj ima za cilj unapređenje dečijeg psihomotornog, govorno-jezičkog, intelektualnog i emocionalnog razvoja i namenjeno je pre svega:

• roditeljima koji žele da aktivno prate i podstiču napredak svoje dece,
• roditeljima koji žele da svoj vaspitni stil i postupke kvalitetno usklade sa potencijalima i specifičnim potrebama svoje dece,
• roditeljima dece sa rizikom nastanka psihomotornih poremećaja i problema usled genetskih faktora, prevremenog rođenja i telesnih oštećenja i oboljenja,
• roditeljima dece sa težim hroničnim bolestima ili dece podvrgnute težim medicinskim procedurama.

.

Od dana detetovog rođenja u svakom roditelju se mešaju osećanja ljubavi i odgovornosti. Tu smo da našu decu volimo, ali i da ih i za život pripremamo. Posmatrajući odrastanje naše dece pamtimo one bitne trenutke: prvi zub, prva reč, prva pesmica, prvi korak… Kad stasaju u predškolce čini nam se da smo se, eto, sve te godine baš za to i pripremali – za polazak u školu. To je taj prvi važan korak u svet. Dočekajte taj dugoočekivani dan spremni. Polazak u školu nosi mnogo toga lepog, ipak očekivinja su velika. Pisanje je najsloženija mentalna funkcija. Ne mnogo lakša aktivnost je i čitanje, kao i računanje. Postoji niz sposobnosti koje prethode čitanju, pisanju i računanju. To su takozvane, pretčitačke i pretpisačke sposobnosti koje su razvojno hijerarhijski ustrojene. Kada se ispoštuje taj sled, kada se dobro izgradi pojam broja i razviju sve pretčitačke i pretpisačke sposobnosti na tako dobrim osnovama i čvrstim temeljima dete brzo i lako ovladava veštinama pisanja, čitanja i računanja.

Naš tim

Centar za edukaciju Novaković kragujevac - logoped, somatoped defektolog, psiholog i pedijatar

Master defektologije - logoped specijalista defektologije Nenad Novaković, logopedski kabinet Novaković u Kragujevcu i Svilajncu.
Nenad Novaković
master defektologije – logoped
specijalista defektologije
Smiljka Novaković master defektologije - logoped specijalista defektologije - naš tim Logopedski kabinet Novaković, Kragujevac i Svilajnac
Smiljka Novaković
master defektologije – logoped
specijalista defektologije
Violeta Arsić defektolog somatoped reedukator psihomotorike- Logopedski kabinet Novaković, Kragujevac, Svilajnac
Violeta Arsić
Mr.sci med – defektolog somatoped reedukator psihomotorike
Nas tim Logopedski kabinet Novakovic Kragujevac
Ana Jegdić
diplomirani defektolog – logoped reedukator psihomotorike
Brankica Stanojević dečiji psiholog Kragujevac
Brankica Stanojević
klinički psiholog
Defektolog-oligofrenolog Vukica Jelenić član je tima Logopedskog kabineta Novaković
Vukica Jelenić

defektolog oligofrenolog

Novi član logopedskog kabineta Centra Novaković - Jelena Medarević
Jovana Medarević

diplomirani master logoped

Rekli su o nama

Sve pohvale za celokupan tim kabineta Novaković, posebno za Anu sa kojom smo radili dugo. Izuzetno prijatna, stručna i divna osoba. Dugujemo joj ogromno hvala jer je naš Viktor sada velika pričalica.

Lidija Jovanović

Sa logopedskim kabinetom Novaković smo saradjivali godinu dana. Nenad i njegovi saradnici su veoma profesionalni i predani poslu. Ana Jegdić je radila sa mojim sinom koji je jako specifičan. Uvek je imala razumevanja i strpljenja za njega. Njen trud i posvećenost je za svaku pohvalu. Veliko HVALA svima a posebno ljubaznoj i finoj Ani sa kojom smo postigli odlične rezultate.

Aleksandra Miletić

Znanje i strpljenje, profesionalan ali i brižan odnos sa decom je nešto što odlikuje njihov rad. Časovi kreativni i prilagođeni potrebama svakog deteta. Hvala na nesebičnom radu i ljubavi, hvala na pomoći koju ste nam pružili u otklanjanju nepravilnosti u govoru i što ste našoj deci pomogli da se bez straha i sramote, ravnopravno uključe u društvo.

Jelena Timotijević

Logoped nije lekar, on je više kao prijatelj kod koga idemo da se igramo i pričamo priče, a baš zahvaljujući tom pristupu smo moj sin i ja sa njim stekli prijatelja.
Angažovanosću logopeda smo za kratko vreme savladali izgovor čak osam glasova i od dečaka koji je nekada morao čak dva tri puta da ponavlja šta je želeo da kaže dobili smo spikera odlične dikcije.

Milena Milikić Milenković

Što se tiče rada Logopedskog kabineta Novaković i tima koji radi sa mojim detetom i decom mnogih ljudi koje ja poznajem imam samo reči hvale. Mogu reći da su mom detetu jako pomogli u socijalizaciji i komunikaciji. Njihov pristup roditeljima koji je po mom mišljenju jako bitan je jako dobar pogotovo u situacijama kada na procenu i tretmane dođemo jako zbunjeni i uplašeni. Moje dete a koliko vidim i ostala deca obožavaju da provode vreme u kabinetu. Moram dodati i to da veliku zaslugu za napredak Nikolaja ima i somatoped Violeta Arsić koja je takođe deo tima Logopedskog kabineta Novaković.
Hvala veliko za sav trud koji ste uložili svi zajedno da naša deca imaju srećnije i bezbrižnije detinjstvo,a mi roditelji lakše prihvatimo činjenicu da postoje problemi koje mi ne možemo bez Vas da rešimo.

Jovana Vukojević

Najnoviji tekstovi

Logoped Novaković - razvoj deteta
Piramida dečijeg razvoja

Razvoj deteta je genetski uslovljen, ali je i pod velikim uticajem sredine. Da bi se mozak pravilno razvijao potrebna su iskustva-stimulusi koji će detetu pružiti priliku da izgradi veštine potrebne za život.

Da li je vaše dete spremno za školu - pitajte logopeda
Da li je Vaše dete spremno za polazak u školu?

Polazak u prvi razred predstavlja posebnu fazu u životu vašeg deteta ali i cele porodice. Čest je slučaj da polazak u školu predstavlja veći stres za roditelje nego za decu.Zašto je to tako? Mnogi roditelji su u dilemi šta dete treba da zna pre polaska u školu. Pribojavaju se da li njihovo dete zna dovoljno u odnosu na svoje vršnjake.Logoped je stručnjak koji može proveriti da li su govor, znanja, veštine i motorika Vašeg deteta u skladu sa uzrasnim očekivanjima.Osim…

Dva deteta koja jasno iskazuju svoje emocije - kabinet za psihologiju Novaković Kragujevac
Emocionalni razvoj dece

Najintenzivniji period emocionalnog razvoja jeste period ranog detinjstva. Posle rođenja javlja se jedno difuzno stanje uzbuđenosti. Iz tog stanja postepeno se izdvajaju posebne emocije. Na uzrastu 1-3 meseca izdvajaju se dva emocionalna stanja – opšte stanje prijatnosti i opšte stanje neprijatnosti. Vremenom se iz njih razvijaju različite, posebne, pozitivne i negativne emocije.

Kontakt