Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac
Kada se obratiti logopedu?logopedski kabinet novaković kragujevac svilajnac
Kabinet za logopediju

Ne ignorišite probleme!
Saznajte koji su to znaci koji ukazuju da je Vašem detetu potrebna pomoć logopeda…

Somatopedski tretmani u logopedskom kabinetu Novaković u Kragujevcu i svilajncu
Kabinet za somatopediju

Delokrug rada specijalnog
edukatora i rehabilitatora osobama sa motoričkim poremećajem

Pomoć psihologa logopedski kabinet novakovic kragujevac i Svilajnac
Kabinet za psihologiju

Diplomirani klinički psiholozi
sa dugogodišnjim iskustvom pomoći će Vašem detetu da prevaziđe probleme

Logopedski instrumenti, logopedski kabinet Novaković Kragujevac, Svilajnac
Logopedski instrumenti

Koristimo najsavremenije
logopedske instrumente i opremu vodećih svetskih proizvođača

Rana intervencija u detinjstvu logopedski kabinet Novaković kragujevac i svilajnac
Rana intervencija u detinjstvu

Program Rane intervencije
obuhvata mere prevencije, dijagnostike i tretmana smetnji u razvoju dece od 0 do 5 godina

Savetovalište za rani razvoj logopedski kabinet novakovic kragujevac svilajnac
Savetovalište za rani razvoj

Unapređenje dečijeg
psihomotornog, govorno-jezičkog, intelektualnog i emocionalnog razvoja

Potreban Vam je logoped u Kragujevcu ili Svilajncu?

Posetite nas!

Logopedski kabinet Novaković je prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu. Naš stručni tim čine logoped, psiholog i somatoped koji svojom stručnošću i iskustvom učestvuju u ostvarivanju adekvatne dijagnostike i u sprovođenju habilitaciono/rehabilitacionog i savetodavnog rada. U našem Logopedskom kabinetu pored logopedsko-defektološke dijagnostike i tretmana prema potrebi sprovode se psihološka i somatopedska opservacija, dijagnostika i tretman. Spoj tradicionalnog pristupa i najsavremenijih instrumenata koji se mogu naći u logopedskoj praksi je ono po čemu smo prepoznatljivi i po čemu smo jedinstveni na ovom području. Kontinuirane edukacije i brojni sertifikati koje posedujemo govore u prilog tome da težimo stalnom usavršavanju…

U našem kabinetu se ovbavlja kompletna logopedsko-defektološka dijagnostika i tretman celokupne govorno-jezičke patologije.
U radu koristimo Digitalni logopedski set kako prilikom dijagnostičke procedure, tako i prilikom habilitaciono/rehabilitacionog procesa za većinu poremećaja verbalne komunikacije. Pored Digitalnog logopedskog seta u radu koristimo Logopedske sonde i Logofon.
Uz Logopedsko-defektološku dijagnostiku i tretman u našem kabinetu se pružaju i usluge psihologa i somatopeda. Pored klasičnog logopedskog tretmana i primene najsavremenijih logopedskih instrumenata u svakodnevnom radu koristimo i Reedukaciju psihomotorike koju vode sertifikovani reedukatori psihomotorike sa sertifikatom izdatom od strane Instituta za mentalno zdravlje.

Logopedski kabinet Novaković u okviru svog programa rada već duže vreme realizuje različite oblike stručne saradnje sa predškolskim ustanovama.

Ova saradnja obuhvata niz aktivnosti usmerenih na:

• povećanje stručnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u oblastima govorno-jezičkog, psihomotornog, intelktualnog i socio-emocionalnog razvoja dece, putem predavanja, analize slučaja i savetovanja,
• pomoć u izradi pedagoške dokumentacije i realizaciji vaspitno-obrazovnog rada u ustanovi,
• edukaciju roditelja u oblasti vaspitanja dece kroz prezentacije, radionice i predavanja,
• prevenciju i rano otkrivanje govorno-jezičkih poremećaja, psihomotornih poremećaja i problema u ponašanju dece putem radionica i skrining ispitivanja,
• individualni savetodavni rad sa roditeljima

U Logopedskom kabinetu Novaković počelo je sa radom jedinstveno Savetovalište za rani razvoj. Savetovalište za rani razvoj ima za cilj unapređenje dečijeg psihomotornog, govorno-jezičkog, intelektualnog i emocionalnog razvoja i namenjeno je pre svega:

• roditeljima koji žele da aktivno prate i podstiču napredak svoje dece,
• roditeljima koji žele da svoj vaspitni stil i postupke kvalitetno usklade sa potencijalima i specifičnim potrebama svoje dece,
• roditeljima dece sa rizikom nastanka psihomotornih poremećaja i problema usled genetskih faktora, prevremenog rođenja i telesnih oštećenja i oboljenja,
• roditeljima dece sa težim hroničnim bolestima ili dece podvrgnute težim medicinskim procedurama.

.

Od dana detetovog rođenja u svakom roditelju se mešaju osećanja ljubavi i odgovornosti. Tu smo da našu decu volimo, ali i da ih i za život pripremamo. Posmatrajući odrastanje naše dece pamtimo one bitne trenutke: prvi zub, prva reč, prva pesmica, prvi korak… Kad stasaju u predškolce čini nam se da smo se, eto, sve te godine baš za to i pripremali – za polazak u školu. To je taj prvi važan korak u svet. Dočekajte taj dugoočekivani dan spremni. Polazak u školu nosi mnogo toga lepog, ipak očekivinja su velika. Pisanje je najsloženija mentalna funkcija. Ne mnogo lakša aktivnost je i čitanje, kao i računanje. Postoji niz sposobnosti koje prethode čitanju, pisanju i računanju. To su takozvane, pretčitačke i pretpisačke sposobnosti koje su razvojno hijerarhijski ustrojene. Kada se ispoštuje taj sled, kada se dobro izgradi pojam broja i razviju sve pretčitačke i pretpisačke sposobnosti na tako dobrim osnovama i čvrstim temeljima dete brzo i lako ovladava veštinama pisanja, čitanja i računanja.

Naš tim

Master defektologije - logoped specijalista defektologije Nenad Novaković, logopedski kabinet Novaković u Kragujevcu i Svilajncu.
Nenad Novaković
master defektologije – logoped
specijalista defektologije
Smiljka Novaković master defektologije - logoped specijalista defektologije - naš tim Logopedski kabinet Novaković, Kragujevac i Svilajnac
Smiljka Novaković
master defektologije – logoped
specijalista defektologije
Brankica Stanojević
klinički psiholog
Violeta Arsić defektolog somatoped reedukator psihomotorike- Logopedski kabinet Novaković, Kragujevac, Svilajnac
Violeta Arsić
Mr.sci med – defektolog somatoped reedukator psihomotorike
Nas tim Logopedski kabinet Novakovic Kragujevac
Ana Jegdić
diplomirani defektolog – logoped reedukator psihomotorike

Rekli su o nama

Sve pohvale za celokupan tim kabineta Novaković, posebno za Anu sa kojom smo radili dugo. Izuzetno prijatna, stručna i divna osoba. Dugujemo joj ogromno hvala jer je naš Viktor sada velika pričalica.

Lidija Jovanović

Sa logopedskim kabinetom Novaković smo saradjivali godinu dana. Nenad i njegovi saradnici su veoma profesionalni i predani poslu. Ana Jegdić je radila sa mojim sinom koji je jako specifičan. Uvek je imala razumevanja i strpljenja za njega. Njen trud i posvećenost je za svaku pohvalu. Veliko HVALA svima a posebno ljubaznoj i finoj Ani sa kojom smo postigli odlične rezultate.

Aleksandra Miletić

Logopedu, Smiljki Novaković, obratili smo se kada je naš sin imao tri godine i kada je njegov fond reči bio izuzetno oskudan. Kao i većina roditelja, bili smo vrlo zabrinuti, ali nas je pri prvom susretu logoped Smiljka ohrabrila. Našem sinu je dijagnostikovana razvojna disfazija i postupili smo po savetima koje nam je logoped Smiljka dala. Dve i po godine rada doprinelo je da naš sin ne samo poboljša, nego ima mnogo bogatiji fond reči nego njegovi vršnjaci, dikcija jasna a njegovo samopouzdanje sve jače. Kao roditelji, zahvalni smo logopedu Smiljki, što je pored toga što je pomogla kod govora, znatno uticala i na emocionalni razvoj našeg sina. Samopouzdanje, jako razvijena empatija, altruizam i iskazivanje emocija na pravi način, prepoznavali smo nakon svakog susreta. Danas, kada je prvi razred, shvatamo koliko je bilo dragoceno u svakom pogledu „prepustiti“ dete stručnom licu onda kada mi, kao roditelji, nismo u mogućnosti da pomognemo i pored jake želje i volje. Sve preporuke za logopeda Smiljku, koja je pored svoje stručnosti i posvećenosti svom pozivu, jako dobar čovek.

Zahvalna porodica Stojanović

Znanje i strpljenje, profesionalan ali i brižan odnos sa decom je nešto što odlikuje njihov rad. Časovi kreativni i prilagođeni potrebama svakog deteta. Hvala na nesebičnom radu i ljubavi, hvala na pomoći koju ste nam pružili u otklanjanju nepravilnosti u govoru i što ste našoj deci pomogli da se bez straha i sramote, ravnopravno uključe u društvo.

Jelena Timotijević

Bili smo mnogo mali kada smo se upoznali sa kabinetom Novakovic. Dete muskog pola starosti 3 god. hiperaktivno, emocionalno nestabilno, razdražljivo, nizak prag tolerancije na frustracije, ne razume šta pričaš, a ne zna da ti kaže sta hoće, ne odaziva se na poziv, ne gleda u oči. Po preporuci Instituta za govornu patologiju rečima: Kragujevac ima našeg studenta, vrsnog stručnjaka Nenada Novakovića. Kad smo se pojavili znali smo samo da kažemo mama, bio je motorički nespretan, poremecaj pažnje, koncentracije, hiperaktivnost. Uz Nenada uključena i defektolog-somatoped Violeta Arsić, pa zajedničkim snagama smo uspeli da na kraju dovedemo dete do savršenstva. Put je bio težak, bolje reći trnovit, sa usponima i padovima. Sve se moze kad se ima volje i želje. Iz mog iskustva iako sam zdravstveni radnik gledala sam u logopeda i defektologa kao u nekoga ko može da mi spasi zauvek život i da moj život od njih zavisi zaista tako je i bilo. Bila sam sigurna pored njih sve što su mi govorili, savetovali, sav materijal što su mi davali, sve vežbe, apsolutno sve sam poštovala. Uzajaman rad, poštovanje, tolerancija, red, rad i disciplina vode pozitivnom ishodu. Na kraju dodje i tu jedan divan stručnjak psiholog Brankica da ona finišira sve. Mi smo sad treći razred sa odličnim uspehom, imamo 5 iz srpskog i 4 iz matematike, delimo i množimo, sabiramo i oduzimamo sa trocifrenim brojevima. Sve se može kad se hoće, uz dobar tim stručnjaka, volje i želje, velike hrabrosti i snage, ishod je pozitivan. Hvala svima što ste nam bili dugogodišnja podrška i potpora, bez vas ne bismo ništa uspeli.

Zagorka Maksimović

Najnoviji tekstovi

Pregled dece mladjeg uzrasta - logoped Kragujevac i Svilajnac
Kako izgleda pregled dece mlađeg uzrasta i šta potom sledi?

U sklopu prvog pregleda deteta mladjeg uzrasta koje ne govori ili kasni u razvoju jezika i govora tokom procene koriste se razne metode.

Šta je IOP? To je plan obrazovanja namenjen konkretnom detetu koji u potpunosti uvaža obrazovne specifičnosti, mogućnosti i potrebe deteta.
Obrazovanje dece sa različitim razvojnim teškoćama od vrtića do srednje škole

Mnogi roditelji dece sa posebnim potrebama i smetnjama u razvoju nisu sigurni na koji način njihovo dete može i treba da se školuje. Nejasnoće postoje i u vezi toga koja prava i mogućnosti imaju i kako da ih realizuju. U poslednjih nekoliko godina u školski sistem uvedeni su neki novi oblici obrazovanja i često se pojavljuju termini koji roditeljima nisu potpuno jasni. Ovde dajemo objašnjenje postojećih zakonskih mogućnosti za obrazovanje dece sa različitim oblicima razvojnih teškoća, kao i značenje najčešće…

Uticaj televizije na pažnju i govorno-jezički razvoj kod dece
Uticaj televizije na pažnju i govorno-jezički razvoj kod dece

Uticaj televizije na pažnju i govorno – jezički razvoj kod dece Kroz svakodnevnu praksu se sve više susrećemo sa decom koja kasnije progovaraju ili imaju lošiju pažnju zbog višesatne svakodnevne izloženosti televiziji. Čak i deca čije smetnje u govoru nisu primarno uzrokovane spoljnim uticajima imaju lošija postignuća i sporije napreduju i pored intenzivnih logopedskih tretmana upravo zbog toga što veći deo dana umesto u igri, učenju i socijalnoj interakciji provode uz televiziju, tablet, računar ili mobilni telefon. Kako popularni dečiji…

Kontakt

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ
info@logopednovakovic.rs

PIB 108541806
MB 63524077
OTP Banka 325-9500500451225-59

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i predloge stojimo Vam na raspolaganju.

Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2020 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC