Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Kabinet za defektologiju

Čime se bavi defektolog-oligofrenolog?

Centar Novaković u Kragujevcu i Svilancu proširio je spektar svojih usluga i sa ponosom predstavlja Kabinet za defektologiju.

Defektolog-oligofrenolog je stručnjak koji se primarno bavi detekcijom, procenom i tretmanom teškoća u mentalnom razvoju, kod različitih stanja, kao što su:
• intelektualna ometenost,
• višestruke smetnje,
• pervazivni razvojni poremećaj,
• poremećaj pažnje,
• različiti sindromi.

 

Kabinet za defektologiju Kragujevac. Područje rada oligofrenologa obuhvata sprovođenje programa primarne i sekundarne prevencije, detekcije, procene, kliničkog tretmana i individualne podrške osoba s teškoćama u mentalnom razvoju; saradnja sa roditeljima; promovisanje prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.

 

Područje rada defektologa oligofrenologa obuhvata:
• sprovođenje programa primarne i sekundarne prevencije, detekcije, procene, kliničkog tretmana i individualne podrške osoba s teškoćama u mentalnom razvoju,
• saradnju sa roditeljima,
• promovisanje prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.

Zakažite pregled u kabinetu za defektologiju na telefon 063/77-93-197 ili nas posetite na sledećim lokacijama:

Kragujevac, Zmaj Jovina 18A/3

Svilajnac, Kralja Petra Prvog 123