Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Logopedski instrumenti

 

Logopedski instrumenti

DIGITALNI LOGOPEDSKI SET

Digitalni logopedski set je najsavremeniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.
Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uređaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom onako kako to radi i ljudski mozak.
Trenutno ne postoji ni jedan moderniji logopedski instrument namenjen slušanju ili govoru koji ne koristi DSP. Digitalni logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedsku metodu.

 

Digitalni logopedski set je najsavremeniji logopedski instrument

 

logoped Smiljka Novaković u svom radu koristi najsavremenije logopedske instrumente

 


 

Elektroaparat logofon

ELEKTROAPARAT LOGOFON

Elektroaparat logofon je logopedski instrument koji se koristi u svakodnevnom logopedskom radu. Ovaj instrument je multifunkcionalan u tretmanu artikulacionih poremećaja kao stimulator za dobru pokretljivost govornih organa (jezika, obraza, mekog nepca, usana) u toku formiranja i pozicioniranja artikulatora za preciznu artikulaciju, u procesu stabilizacije glasa kao i kod pasivne i aktivne logopedske masaže oro-buko-lingvalne muskulature.
Primena instrumenata i aparata nema karakter invazivnosti, nema bola tako da je potrebno pripremiti pacijenta na finu kooperativnost.

 

Elektroaparat logofon je logopedski instrument koji se koristi u svakodnevnom logopedskom radu logopedskog kabineta Novakoviću Kragujevcu i Svilajncu

 

Elektroaparat logofon je logopedski instrument koji se koristi u svakodnevnom logopedskom radu logopeda Smiljke Novaković

 


 

Logopedske sonde logoped Kragujevac

LOGOPEDSKE SONDE

Logopedska sonda je tanka nerđajuća hromirana žica određenog oblika koja je sastavni deo kompleta logopedskih instrumenata a koja se aplikuje kao instrument koji olakšava korekciju izgovora glasova. Izrađena je od finog hirurškog čelika koji obezbeđuje kvalitet i trajnost, otpornost na grebanje i koroziju sa glatkom teksturom. Komplet logopedskih instrumenata za korekciju izgovora glasova sastoji se od šest standardnih sondi.

Namena logopedskih sondi je dvostruka:
Svaka sonda namenjena je korekciji izgovora jednog ili nekoliko određenih glasova. Sonde se aplikuju prema konkretnim i striktnim uputstvima. Svaka sonda može se upotrebiti i u situacijama koje nisu predviđene uputima, na primer, tokom pasivne artikulacijske gimnastike i logopedske masaže oro-buko-lingvalne muskulature. Delovanje sonde na govorne organe je mehaničko te aplikaciju sondi svrstavamo u metode mehaničkog delovanja na govorne organe. Aplikacijom sonde na određeno mesto govornog organa ostvarujemo potreban položaj ili pokret koji osoba ili dete nije u stanju samostalno da napravi. Aplikacijom sonde bezbolno, jednostavno i za kratko vreme formiramo pravilnu poziciju glasa.

 

Aplikacijom sonde bezbolno, jednostavno i za kratko vreme formiramo pravilnu poziciju glasa, logopedski Kabinet Novaković

 

Logoped Smiljka Novaković koristi logopedske sonde