Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Logopedski instrumenti

 

Logopedski instrumenti

DIGITALNI LOGOPEDSKI SET

Digitalni logopedski set je najsavremeniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.
Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uređaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom onako kako to radi i ljudski mozak.
Trenutno ne postoji ni jedan moderniji logopedski instrument namenjen slušanju ili govoru koji ne koristi DSP. Digitalni logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedsku metodu.

 

Digitalni logopedski set je najsavremeniji logopedski instrument

 

Digitalni logopedski set Logopedski kabinet Novaković Kragujevac, Svilajnac

 


 

Elektroaparat logofon

ELEKTROAPARAT LOGOFON

Elektroaparat logofon je logopedski instrument koji se koristi u svakodnevnom logopedskom radu. Ovaj instrument je multifunkcionalan u tretmanu artikulacionih poremećaja kao stimulator za dobru pokretljivost govornih organa (jezika, obraza, mekog nepca, usana) u toku formiranja i pozicioniranja artikulatora za preciznu artikulaciju, u procesu stabilizacije glasa kao i kod pasivne i aktivne logopedske masaže oro-buko-lingvalne muskulature.
Primena instrumenata i aparata nema karakter invazivnosti, nema bola tako da je potrebno pripremiti pacijenta na finu kooperativnost.

 

Elektroaparat logofon je logopedski instrument koji se koristi u svakodnevnom logopedskom radu logopedskog kabineta Novakoviću Kragujevcu i Svilajncu

 

Elektroaparat logofon je logopedski instrument koji se koristi u svakodnevnom logopedskom radu logopeda Smiljke Novaković

 


 

Logopedske sonde logoped Kragujevac

LOGOPEDSKE SONDE

Logopedska sonda je tanka nerđajuća hromirana žica određenog oblika koja je sastavni deo kompleta logopedskih instrumenata a koja se aplikuje kao instrument koji olakšava korekciju izgovora glasova. Izrađena je od finog hirurškog čelika koji obezbeđuje kvalitet i trajnost, otpornost na grebanje i koroziju sa glatkom teksturom. Komplet logopedskih instrumenata za korekciju izgovora glasova sastoji se od šest standardnih sondi.

Namena logopedskih sondi je dvostruka:
Svaka sonda namenjena je korekciji izgovora jednog ili nekoliko određenih glasova. Sonde se aplikuju prema konkretnim i striktnim uputstvima. Svaka sonda može se upotrebiti i u situacijama koje nisu predviđene uputima, na primer, tokom pasivne artikulacijske gimnastike i logopedske masaže oro-buko-lingvalne muskulature. Delovanje sonde na govorne organe je mehaničko te aplikaciju sondi svrstavamo u metode mehaničkog delovanja na govorne organe. Aplikacijom sonde na određeno mesto govornog organa ostvarujemo potreban položaj ili pokret koji osoba ili dete nije u stanju samostalno da napravi. Aplikacijom sonde bezbolno, jednostavno i za kratko vreme formiramo pravilnu poziciju glasa.

 

Aplikacijom sonde bezbolno, jednostavno i za kratko vreme formiramo pravilnu poziciju glasa, logopedski Kabinet Novaković

 

Logopedske sonde- logoped Kragujevac, Logopedski kabinet Novaković