Centar Novaković

Kabinet za somatopediju

Kabinet za somatopediju u našem Centru vodi magistar neuro-nauka defektolog somatoped Violeta Arsić.

Čime se bavi somatoped? Šta imaju za cilj somatopedski tretmani?

Defektolog – somatoped bavi se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja motorike, koja se ogleda u slaboj pokretljivosti, nedovoljnoj koordinisanosti pokreta, oštećenjima fine motorike, usporenim senzomotornim i psihomotornim funkcijama.

Somatopedski tretmani su indikovani u rehabilitaciji:

– disharmoničnog razvoja
– cerebralnih oštećenja
– hiperkinetskog sindroma
– poremećaja pažnje
– mešovitog razvojnog poremećaja
– parvazivnih razvojnih poremećaja – poremećaja autističnog spektra
– psihofizioloških poremećaja (noćnog mokrenja, tikova, mucanja)

 

Violeta Arsić

Mr.sci med – defektolog somatoped reedukator psihomotorike

Kabinet za somatopediju Centar Novaković Kragujevac

Defektološko somatopedska rehabilitacija razvija, reedukuje i stimuliše sledeće tzv. neverbalne psihomotorne funkcije koje su u disharmoničnom razvoju usled patološkog razvojnog poremećaja:

 • razvija vizuomotornu (okulo motornu) kontrolu;
 • razvija elementarne pokrete za usmereno i organizovano izvodjenje zadatog naloga ( daj; poredjaj; stavi u; provuci; )
 • razvoj manipulativno praksičke aktivnosti;
 • razvoj diferenciranosti motorike prstiju i šake;
 • razvoj koordinacije pokreta;
 • razvoj kontrole motorike tela i ravnoteže;
 • razvoj lateralizovanosti pokreta;
 • razvoj praksičke I grafomotorne aktivnosti;
 • razvoj doživljaja telesne celovitosti;
 • razvoj opažanja;
 • razvoj kognitivnih funkcija (diskriminacija, klasifikacija, serijacija, konzervacija)

Violeta Arsić defektolog-somatoped kabinet za somatopediju Centar Novaković Kragujevac

Somatopedski tretmani imaju za cilj postizanje optimalnog stepena funkcionisanja, a shodno zahtevima, potrebama i sposobnostima svakog deteta.

Zakažite somatopedski tretman kod nas!
Stručni tim Centra Novaković stoji Vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i sugestije.