Centar Novaković

Savetovalište za rani razvoj

U Centru Novaković radi jedinstveno Savetovalište za rani razvoj koje ima za cilj unapređenje dečijeg psihomotornog, govorno-jezičkog, intelektualnog i emocionalnog razvoja i namenjeno je pre svega:

• roditeljima koji žele da aktivno prate i podstiču napredak svoje dece,
• roditeljima koji žele da svoj vaspitni stil i postupke kvalitetno usklade sa potencijalima i specifičnim potrebama svoje dece,
• roditeljima dece sa rizikom nastanka psihomotornih poremećaja i problema usled genetskih faktora, prevremenog rođenja i telesnih oštećenja i oboljenja,
• roditeljima dece sa težim hroničnim bolestima ili dece podvrgnute težim medicinskim procedurama.

U Savetovalištu se posebna pažnja poklanja edukaciji roditelja za jačanje razvojnih kapaciteta dece ali i prevenciji i ranom dijagnostikovanju poremećaja i problema u razvoju i ponašanju kao i njihovom pravovremenom i adekvatnom tretmanu na što mlađem uzrastu.

Centar Novaković predstavio je RAZVOJNE NORME koje će omogućiti vama, roditeljima, da pratite i upoređujete razvoj deteta i ukoliko primetite bilo kakva veća odstupanja pravovremeno reagujete i obratite se nama za savet.

Smiljka Novaković

master defektologije – logoped
specijalista defektologije

Nenad Novaković

master defektologije – logoped
specijalista defektologije

Violeta Arsić

Mr.sci med – defektolog somatoped reedukator psihomotorike

Brankica Stanojević

klinički psiholog

Sandra Mihajlović Radojević

diplomirani psiholog

Specijalizovani tim stručnjaka Savetovališta – pedijatar, logoped, somatoped i psiholog -pruža roditeljima u okviru jednog dolaska kompletne informacije, upustva i konsultacije vezane za sve aspekte psihosocijalnog odrastanja dece.

Informacije i zakazivanje na telefon 063/7793-197