Centar Novaković

Afazija

Afazija je gubitak ili poremećaj već stečenih jezičkih sposobnosti. Nastaje kao posledica oštećenja mozga. Najčešće je poreklo takve povrede vaskularni poremećaj, on se često naziva moždani udar, infarkt ili apopleksija. Ostali uzroci afazije su povreda glave, intrakranijalni tumor i degerativna oboljenja CNS-a. Afazija spada u red najkompleksnijih i najtežih poremećaja jezičkih funkcija izazvanih oštećenjem mozga.

To je multimodalni poremećaj kojim mogu biti obuhvaćeni svi jezički modaliteti:
– auditivno razumevanje,
– govorenje,
– čitanje i
– pisanje.

Možemo govoriti o više više simptoma kod afazija,kao što su: poremećaj ponavljanja i imenovanja, zamenjivanje jedne reči drugom, nevoljnom produkcijom reči i fraza, odsustvo uvida u sopstveni deficit, agramatičan govor, nerazumevanje govora, poremećaji čitanja, pisanja i računanja itd.

Kod osoba sa afazijom su pored jezika oštećene i druge kognitivne funkcije, kao što su:
– pamćenje,
– pažnja i koncentracija,
– doživljaj sredine,
– određeni misaoni procesi.

Osobe sa afazijom ne mogu da rade dve stvari istovremeno. Zato se afazija može smatrati kognitivnim poremećajem.