Centar Novaković

Terapija oralnog pozicioniranja (OPT)

Šta je terapija oralnog pozicioniranja?

Oralno pozicioniranje je terapeutska tehnika koja se koristi u tretmanu govora i jezika kod dece i odraslih osoba s različitim vrstama govornih i jezičkih poremećaja. OPT (Oral Placement Therapy) predstavlja sistemski pristup koji koristi specifične tehnike i vežbe usmerene na poboljšanje funkcije usana, jezika, obraza i vilice.
Ovaj vid terapije je u svetu zlatni standard u ovoj oblasti terapeutskog rada. Ponosni smo što smo među prvima uspešno završili deo obuke za primenu TalkTools instrumenata. Stekli smo kompetencije potrebne za primenu tehnika Terapije oralnog pozicioniranja (OPT).

 

Ova edukacija je uključivala praktični rad na temelju naučnih znanja i pristupa.
Stekli smo nova znanja i veštine potrebne za rad sa decom i odraslima sa različitim govornim i govorno-jezičkim poremećajima, kao što su poremećaji izgovora glasova, razvojna verbalna apraksija, dizartrija, ali i u terapiji poremećaja disanja, hranjena, gutanja itd…

Važno je napomenuti da se oralno pozicioniranje i OPT ne koriste kao samostalna terapija, već kao deo šireg plana terapije govora i jezika. Naš rad je baziran na principima individualizacije te će i ovaj vid terapije biti prilagođen prema specifičnim potrebama pojedinca. Primena OPT i TalkTools instrumenata daje željene rezultate samo ukoliko se sprovodi pod nadzorom kvalifikovanog logopeda.