Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Nenad Novaković

master defektologije – logoped specijalista defektologije
Master defektologije - logoped specijalista defektologije Nenad Novaković, logopedski kabinet Novaković u Kragujevcu i Svilajncu.

Nenad Novaković

master defektologije – logoped specijalista defektologije

2010. god. Diplomirao na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

2010. god. Završio jednogodišnju obuku iz „Reedukacije psihomotorike sa relaksacijom“ i „Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom“ na Institutu za mentalno zdravlje na kome je dobio potrebne sertifikate za sprovođenje ove terapijske metode.

2012. god. Odbranio master rad na temu Disleksije i disgrafije kod asimetričnog bilingvizma sa ocenom 10 kod Prof. dr Slavice Golubović.

Rad “Dysgraphia in children with assymetric bilingualism” je predstavljen u prestižnim časopisima JOURNAL OF NEUROLOGY, (2012), vol. 259 i EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, (2012), vol. 19.

2012. god. Položio državni ispit u Ministarstvu zdravlja, nakon obavljenog jednogodišnjeg pripravničkog staža u Domu zdravlja Svilajnac.

2013. god. Završio obuku za primenu ksafa – M aparata u audiolingvističkom tretmanu na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“.

2013. god. Započinje profesionalnu karijeru na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora “Đorđe Kostić”.

2014. god. Otvara Centar za edukaciju Novaković sa sedištem u Kragujevcu i izdvojenom poslovnom jedinicom u Svilajncu.

Predavač na NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI LOGOPEDA SRBIJE 2016. godine „Poremećaji fluentnosti“, gde je prezentovao „Tehniku pasivnog izdaha Dr Martina Švarca“.

Od 2017. do 2018. godine je bio član Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije.

2017. godine je upisao Specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

2017. god. Predavač na na NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI LOGOPEDA SRBIJE 2017. godine “Inovativni pristupi u logopediji”, gde je prezentovao primenu “Reedukacije psihomotorike u logopediji”.

2018. god. Predsednik organizacionog odbora III Simpozijuma logopeda Srbije pod – „Rana intervencija u logopedskoj praksi“.

Od 2018. do 2020. zamenik predsednika Udruženja logopeda Srbije.

2019. god. je sa ocenom 10 odbranio specijalistički rad i uspešno završio Specijalističke studije „Rana intervencija u detinjstvu“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

 Jedan je od osnivača Srpske Logopedske Asocijacije – SLA.