Nove Reynell razvojne jezičke skale NRDLS-SR

Edicija sinapsa Nove Reynell razvojne jezičke skale NRDLS-SR

Pored standardnih defektoloških i logopedskih testova, u našoj bateriji testova nalaze se i visoko kvalitetni instrumenti procene iz edicije Sinapse. Ponosni smo što u našoj dijagnostičkoj praksi od danas imamo i prvi licencirani i standardizovani instrument za logopede u Srbiji.

Instrument za logopede NRDLS-SR, detalji sa obuke

Nakon dvodnevne edukacije upoznali smo se sa teorijskom osnovnom i praktičnom primenom NRDLS-SR, a naša dva terapeuta su sertifikovana za sprovođenje testa.

Naši logopedi na obuci za upotrebu novih instrumenata iz edicije Sinapsa

NRDLS-SR se sastoji od dve skale: Skale koja procenjuje razumevanje i Skale koja procenjuje produkciju.
Primenjuje se na uzrastu od 2 do 7 godina.
Omogućava dijagnostikovanje razvojnog jezičkog poremećaja. Ovim skalama određujemo jezički profil deteta, plan tretmana, pratimo efikasnost tretmana.

NRDLS-SR instrumenti

Testovni materijal je interesantan i prilagođen deci. Test se primenjuje individualno, sama primena traje od 30 do 60 minuta i daje nam dragocene podatke o jezičkim sposobnostima dece.

Nove Reynell razvojne jezičke skale NRDLS-SR