Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Prvi licencirani i standardizovani instrument za logopede NRDLS-SR

Nove Reynell razvojne jezičke skale NRDLS-SR

Pored standardnih defektoloških i logopedskih testova, u našoj bateriji testova nalaze se i visoko kvalitetni instrumenti procene iz edicije Sinapse. Ponosni smo što u našoj dijagnostičkoj praksi od danas imamo i prvi licencirani i standardizovani instrument za logopede u Srbiji.

Naši terapeuti na obuci za rad sa NRDLS-SR-logopedski kabinet Novaković

Nakon dvodnevne edukacije upoznali smo se sa teorijskom osnovnom i praktičnom primenom NRDLS-SR, a naša dva terapeuta su sertifikovana za sprovođenje testa.

Naši terapeuti na obuci -logopedski kabinet Novaković
Naši terapeuti na obuci su dobili sertifikate -logopedski kabinet Novaković

NRDLS-SR se sastoji od dve skale: Skale koja procenjuje razumevanje i Skale koja procenjuje produkciju.
Primenjuje se na uzrastu od 2 do 7 godina.
Omogućava dijagnostikovanje razvojnog jezičkog poremećaja. Ovim skalama određujemo jezički profil deteta, plan tretmana, pratimo efikasnost tretmana.

Prvi licencirani i standardizovani instrument za logopede NRDLS-SR

Testovni materijal je interesantan i prilagođen deci. Test se primenjuje individualno, sama primena traje od 30 do 60 minuta i daje nam dragocene podatke o jezičkim sposobnostima dece.