Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Prvi logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kabinet za logopediju

Logopedski kabinet Novaković

 

U okviru našeg Centra za edukaciju, kabinet za logopediju vode osnivači Centra Nenad i Smiljka Novaković specijalisti defektologije – logopedi.

 

Logoped Kragujevac, Nenad Novaković osnivač Logopedskog kabineta Novaković

 

Područje rada kabineta za logopediju obuhvata:

Logopedsku preventivu:

 • Preventivni sistematski pregledi;
 • Savetodavni radi saradnja sa roditeljima;
 • Logopedske radionice u predškolskim ustanovama;
 • Organizovanje predavanja namenjenih vaspitačima, učiteljima i drugim stručnim saradnicima.

Logopedsku dijagnostiku:

 • Utvrđivanje govorno-jezičkog statusa;
 • Primena standardnih defektoloških i logopedskih testova;
 • Primena visoko kvalitetnih instrumenata procene iz edicije Sinapse
 • Neuropsihološka procena.

Logopedski tretman:

 • Razvojnih govorno-jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, alalija, fonološki poremećaji);
 • Artikulacionih poremećaja (dislalija)
 • Motoričkih govornih poremećaja (verbalna apraksija, dizartrija);
 • Poremećaja fluentnosti govora (mucanje, brzopletost);
 • Specifičnih smetnji u učenju ( dislalija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija);
 • Pervazivne gnosogene i psihogene patologije verbalne komunikacije;
 • Afazija.

Logopedska dijagnostika i tretman se sprovodi kod dece i odraslih.