Diplomirani defektolog – logoped reedukator psihomotorike

Ana Jegdić

 

  • Rodjena 1989.godine u Foči.
  • 2013.god. završila Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedija i surdoaudiologija na Medicinskom fakultetu u Foči.
  • 2015.god. položila državni ispit u Ministarstvu zdravlja nakon obavljenog pripravničkog staža u Domu zdravlja u Foči.
  • Od januara 2014.god. do marta 2015.god. angažovana kao logoped na projektu „“Jačanje porodice“ u SOS Dečija sela.
  • Od 01.11.2015. do 05.04.2016.god. radila kao defektolog – logoped u Centru za edukaciju „Tvoja riječ“ u Banja Luci.
  • Od februara 2017.god. zaposlena u Centru za edukaciju Novaković u Kragujevcu.
  • 2018.god. Završila jednogodišnju obuku iz „Reedkuacije psihomotorike sa relaksacijom“ i „Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom“ na Institutu za mentalno zdravlje na kome je dobila potrebne sertifikate za sprovođenje ove terapijske metode.