Centar Novaković

TalkTools®

TalkTools je renomirani brend u oblasti terapije govora i jezika koji se fokusira na razvoj i proizvodnju visokoefikasnih alata.

Ovaj pristup se zasniva na biomehaničkim principima. TalkTools predstavlja skup alata i tehnika koje se koriste u terapiji govora i hranjenja. Ove tehnike su osmišljene kako bi pomogle u razvoju oralne motorike i artikulacije, kao i u poboljšanju žvakanja i gutanja svima kojima je ova pomoć potrebna bez obzira na uzrast. Alatke se mogu koristiti kao deo strukturiranog programа и Terapije oralnog pozicioniranja (OPT) koji se sprovodi pod nadzorom naših obučenih stručnjaka.

TalkTools se koriste u različite svrhe, kao što su:

  • Povećanje snage, bolju kontrolu i veću preciznost oralnih mišića;
  • Poboljšanje sposobnosti žvakanja i gutanja;
  • Razvijanje bolje artikulacije i jasnijeg govora;
  • Smanjenje disfunkcionalnih navika, poput gutanja vazduha, grickanja noktiju ili škrgutanja zubima.

Samo u kombinaciji sa specifičnim vežbama uz pravilno korišćenje i uputstva od strane naših stručnjaka, TalkTools alati mogu biti od velike pomoći u poboljšanju govornih veština i dostizanju punog potencijala kod dece i odraslih osoba.

Važno je napomenuti da su ovi alati samo jedan deo terapije govora i moraju biti u kombinaciji sa individualizovanim terapijskim planom i redovnim vežbanjem.