Centar Novaković

Reedukacija i relaksacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike

 

Reedukacija psihomotorike, Centar Novaković Kragujevac

Reedukacija psihomotorike je način prevežbavanja iskustva deteta i adolescenta, zbog:
• disharmoničnog razvoja struktura psihomotornog sprega ili njegovih funkcija ili
• dekompenzacije funkcija unutar psihomotornog sprega čime se menja doživljaj vlastitog postojanja u svetu i socijalnoj grupi koja ga okružuje.

Reedukacija psihomotorike u radu se služi pokretom kao senzomotornom i psihomotornom aktivnošću kojom treba da rekapituliše ceo razvojni tok odnosa prema sebi i prema drugom.

Reedukacija psihomotorike
– se služi pokretom onakav kakav jeste, koliko je osvojen ili očuvan kako bi se s njim obnovilo senzomotorno i psihomotorno iskustvo koje dete ne razume ili nije dovoljno definisano;
– ne koristi pokret u fizioterapeutskim potrebama;
– pokret služi i za podsticanje psihosocijalnog razvoja pri tretmanu poremećaja, u rehabilitaciji usporenosti sazrevanja ili disharmoničnosti sazrevanja funkcija;
– vrlo je bliska psihoterapijskim postupcima.
Rukovanje osećanjima na njihovom putu od tela, kroz telo, preko pokreta ka spoljnjem svetu jeste osnovni zadatak reedukacije psihomotorike.

POKRET je elementarni vid psihomotorne aktivnosti.
Svaki pokret mora da ima:
MOTIV koji pobuđuje ličnost da izvrši baš taj pokret
CILJ koji treba da bude prilagođen motivu
NAČIN na koji se izvodi taj pokret koji mora da bude usklađen kvalitetima cilja

Reedukacija je najprikladniji metod u tretmanu dece:
• usporenog ili disharmoničnog razvoja
• intelektualnom ometenošću
• sa govorno-jezičkim poremećajima
• sa poremećajima ponašanja
• sa dispraksičkim poteškoćama
• sa teškoćama u praktognostičkom i gnostičkom razvoju
• sa pervazivnim razvojnim problemima
• sa problemima povezanim s lateralnom dominacijom

 

 

RELAKSACIJA PSIHOMOTORIKE

 

RELAKSACIJA PSIHOMOTORIKE Autogeni trening je savremeni metod medicinske relaksacije razvijen u prvim decenijama XX veka, sa danas širokom primenom u vidu relaksacije psihomotorike u kontekstu podsticaja razvija tokom detinjstva, tehnika savetovanja i psihoterapijskih aktivnosti uopšte.
Autogeni trening je savremeni metod medicinske relaksacije razvijen u prvim decenijama XX veka, sa danas širokom primenom u vidu relaksacije psihomotorike u kontekstu podsticaja razvija tokom detinjstva, tehnika savetovanja i psihoterapijskih aktivnosti uopšte.
Pomoću relaksacije saznajemo i o onim delovima tela, koje tako često, u dobrom zdravlju i lošem vođenju vaspitanja zanemarujemo. Uključivanjem u vežbe relaksacije psihomotorike, dete saznaje i onim njegovim delovima tela koja su često statična i nekorišćena tokom nege i igre.
Tokom primene tehnika relaksacije i korišćenja vežbi – igara reedukacije psihomotorikom, prepoznaje i čvrsto i meko; visoko i nisko; oštro i tupo; duboko i plitko; i sve gradacije na svim srodnim predmetima i materijalima, i svakom će detetu biti lakše razumevanje pojmova i odnosima u višim misaonim operacijama u ravni apstraktnog mišljenja.
Reedukacija i relaksacija psihomotorike, tokom razvoja, potpomažu, a kada se pokažu problemi zbog disharmoničnog toka razvoja i gubitka nekih iskustava, onda deluju isceliteljski, ili kao metod rehabilitacije.

 

U našem Centru Reedukaciju psihomotorike sa relaksacijom sprovode sertifikovani terapeuti koji su završili obuku na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

Zahvaljujemo se Prof. dr Svetomiru Bojaninu autoru knjige “Tretman pokretom i savetovanje” čije smo delove korsitili u opisu Reedukacije i Relaksacije psihomotorike.