Centar Novaković

Mucanje

Istraživanje koje je rađeno u Nacionalnom centru za mucanje u New York-u, je pokazalo je da dugoročna procena uspešnosti tretmana iznosi 93% (Schwartz, 2005).

Mucanje je poremećaj ritma i tempa govora. Ispoljava se na različite načine: ponavljanjem ili produžavanjem glasova, slogova ili reči, zastojem u govoru, neadekvatnim pauzama, ubacivanjem različitih glasova ili uzrečica. Može biti praćeno strahom od govora, pojačanim znojenjem, crvenilom lica, ubrzanim radom srca, izbegavanjem gledanja sagovornika u oči.
Mucanje kod dece obično se javlja između druge i treće godine, oko pete godine, pred polazak u školu ili u pubertetu. Kasnije se javlja samo kod nekih oboljenja.
Dečje razvojno mucanje obično prolazi kroz određene faze. U svakoj fazi može spontano ili pod uticajem tretmana da prestane. Tretman mucanja upravo ima za cilj da spreči njegovo produbljivanje i fiksiranje.

Fiziološko mucanje (Uobičajena nefluentnost) se javlja u periodu između druge i treće godine života deteta. Dete često zastajkuje u govoru, ponavlja pojedine glasove, slogove, reči ili rečenice. Ako se na ovakav govor deteta ne reaguje i detetu ne skreće pažnja najčešće spontano prolazi. Prva saplitanja u govoru, koja liče na zamuckivanje, potiču od nesklada između brzog toka misli i sporosti funkcije govornih organa između želje i volje deteta da govori nedovoljne spretnosti i sposobnosti govornih organa. Ovo se najčešće događa kada je dete uzbuđeno, radosno ili žalosno.

Primarno mucanje (još nije pravo mucanje) je slično fiziološkom mucanju, ali su zastoji više izraženi i češća ponavljanja glasova i slogova. Dete još uvek nije svesno svog nepravilnog načina govora, ne napreže se u govoru, niti ga izbegava. Grčevi kod ovog oblika mucanja su kloničnog tipa. Dete može postati svesno mucanja, ako mu se na to skreće pažnja ili ako se ispravlja ili bilo kako upozorava.

Sekundarno ili pravo mucanje ispoljava se opštom mišićnom napetošću celog tela, posebno govornih organa, strahom od govora i pojedinih govornih situacija, pojavom tikova i odbrambenih pokreta, neskladom između disanja, fonacije, artikulacije i govorno-misaonih tokova i dubokom svesnošću o sebi kao osobi koja muca.

Akutno ili naglo (abruptno) mucanje javlja se kao reakcija na psičku ili fizičku traumu. Ovo mucanje je akutno od sedam do četrnaest dana od momenta nastanka.

Mucanje ima dve forme: kloničnu i toničnu.

Pri kloničnom mucanju dete ponavlja nekoliko puta isti početni slog ili glas: ma-ma- mašina, p-p- p-p- petao, a ponekad pre nego što izgovori reč, ponovi neki samoglasnik, a-a- a alt, i-i- i-igračka. Klonična forma mucanja obično se javlja u prvom mesecu govornog poremećaja.
Tonično mucanje se ispoljava kad dete pravi duge pauze i stiska govorne organe prilikom izgovora suglasnika i samoglasnika.
Postoji i kombinovana forma kad su kod osobe koja muca prisutni i tonični i klonični grčevi.

Simptomi mucanja su:

 1. ponavljanje delova reči i rečenica,
 2. produžavanje glasova,
 3. zastoji u govoru i neadekvatne pauze,
 4. ubacivanje različitih glasova,
 5. poštapalice,
 6. duže trajanje govora,
 7. strah od govoroa i govornih situacija,
 8. tikovi
 9. različiti pokreti glavom, telom i udovima,
 10. neadekvatne fiziološke reakcije (znojenje, crvenilo, ubrzan rad srca),
 11. strah,
 12. emocionalna nestabilnost,
 13. smanjena koncetracija,

Jedna od teorija o etiologiji mucanja zasniva se na istraživanjima dr Martina Švarca. On ukazuje da fizički uzrok mucanja leži u stezanju glasnica i da su svi ostali vidovi ponašanja, osobe koja muca, reakcija na to. Dakle prvo se javlja stezanje glasnica, a zatim mucanje. Švarc smatra da je mucanje naučeno ponašanje, naime kao odgovor nekoj vrsti stresa osoba koja muca steže glasnice, što je urođeni refleks. Stezanje glasnica aktivira mucanje, što je naučeni refleks. Drugim rečima osobe koje mucaju rađaju se sa tendencijom da, kada su pod stresom, kod njih dolazi do prekomernog stepena tenzije u mišićima i oko mišića glasnica.

U našem radu vodeću tehniku u terapiji mucanja zauzima Tehnika pasivnog izdaha. Pored Tehnike pasivnog izdaha koristimo i tehniku “Svesne sinteze razvoja”. U tretmanu mucanja takođe koristimo i tehniku Relaksacije i Digitalni logopedski set.