Centar Novaković

Dispraksija

Dispraksija je jedan od najčešćih razvojnih poremećaja koji se ispoljava kroz teškoće u grubim i finim motornim veštinama, koordinaciji, spretnosti svih motornih pokreta, često i oropraksičkih što uzrokuje nepreciznu artikulaciju. Većina osoba sa dispraksijom su prosečne i nadprosečne inteligencije.

Rani znaci dispraksije:

– potrebno im je više vremena da dostignu miljokaze motornog razvoja kao što su držanje i podizanje glave, sedenje i hodanje;

– izvestan broj ove dece ne prolazi kroz fazu puzanja;

– teškoće sa hranjenjem-mučenje sa koordinacijom pokreta usta, vilice, jezika, problemi sa gutanjem;

– iritabilnost i senzorna preosetljivost;

– izbegavanje igračaka i igara koje zahtevaju spretnost ruku.

Znaci dispraksije u predškolskom uzrastu:

– česta saplitanja i padovi;

– sudaranje sa ljudima i predmetima;

– teškoće u koordinaciji pokreta pri bacanju i hvatanju lopte;

– oklevanje i nesigurnost pri upotrebi stepenica;

– teškoće sa prostornim relacijama;

– teškoće sa pravilnim držanjem olovke i grafomotoričkim zadacima;

– teškoće pri rukovanju alatom kao što su makaze, viljuška, kašika.

– teškoće pri oblačenju posebno navlačenju čarapa i pantalona;

– slabija koncetracija, često ostavlja zadatke nezavršene;

– osetljivi na senzornu stimulaciju (buka, dodir kože sa različitim materijalima odeće, tekstura hrane)

– potrebno ih je učiti veštinama kojim vršnjaci lako ovladavaju;

Dispraksija

 

Bez pomoći i podrške ovi problemi perzistiraju i postaju više očigledni na osnovnoškolskom uzrastu.