Centar Novaković

Tehnika pasivnog izdaha

Kao logoped sa dugogodišnjim iskustvom, suočavam se sa brojnim slučajevima mucanja koji predstavljaju govorni poremećaj koji se odlikuje ponavljanjem glasova, slogova i reči. Međutim, tehnika pasivnog izdaha može biti vrlo efikasna u tretmanu ovog poremećaja, kao što i dr Martin Schwartz potvrđuje. On tvrdi da se fizički uzrok mucanja nalazi u stezanju glasnica, a da su sve reakcije nakon toga posledica tog stezanja.

Mucanje se smatra naučenim refleksom, koji se aktivira kada se glasnice stegnu pod tenzijom. Schwartz takođe navodi da je ova tendencija urođena i da je stezanje glasnica urođeni refleks koji pokreće mucanje. Međutim, ovaj refleks može biti sprečen upotrebom tehnike pasivnog izdaha.

Ova tehnika se koristi da bi se razdvojile i opustile glasnice pre govora, što sprečava mozak da primi signale koji su potrebni za aktiviranje refleksa mucanja. Ova tehnika se uvodi postepeno i sastoji se od tri osnovna cilja: ovladavanje tehnikom, ponavljanje vežbi dok se tehnika ne automatizuje i eliminisanje anticipatornog stresa. Takođe, važno je naglasiti da se tretman ne sastoji samo od ove tehnike, već se sastoji i od drugih govornih vežbi koje će pomoći osobi da prevaziđe mucanje.

Program terapije započinje bazičnim pripremama. Prva faza programa je organizovana tako da omogući formiranje navike pasivnog izdaha u manje stresnim situacijama. U ovoj fazi pacijenti uvežbavaju pasivni izdah ispred jednosložnih reči, a kasnije i višesložnih reči. Bitno je da prilikom izdaha osoba koja muca stalno ima na umu nameru da se opusti i da se odmori. Postoje određene tehnike samokontrole kojima se kontroliše ovakva vrsta disanja.

U drugoj fazi, dobro uvežbana tehnika primenjuje se u nameštenim situacijama iz stvarnog sveta. Cilj ovih vežbi je da se dobro savladana tehnika pasivnog izdaha i usporavanje prve reči koriste u spontanoj komunikaciji.
U trećoj fazi, koja je poslednja, radi se na daljoj vežbi uz pomoć čitanja, prepričavanja, opisivanja slika i doživljaja. Pasivni izdah i usporavanje prve reči su presudni za uspešnost tretmana.

Kada se primeni na pravi način, tehnika pasivnog izdaha može pomoći pacijentima da se oslobode tenzije u glasnicama i da spreče aktiviranje refleksa mucanja. Smatramo da je važno da osobe koje mucaju budu upoznate sa ovom tehnikom i da je redovno primenjuju kao deo terapije mucanja. Uz stručno vođstvo i dobru motivaciju, ova tehnika može postići veoma dobre rezultate u prevazilaženju mucanja.

Istraživanje koje je rađeno u Nacionalnom centru za mucanje u New York-u, a koje je obuhvatilo 625 osoba koje su mucale pokazalo je da dugoročna procena uspešnosti tretmana iznosi 93% (Schwartz, 2005).