Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Kutak za roditelje

Naše znanje i iskustvo delimo sa Vama

kutak za roditelje - Logopedski kabinet Novaković ' logoped Kragujevac i Svilajnac

Dragi roditelji,
naše znanje i iskustvo delimo sa Vama.

Informacije, dokumentacija, tabele i podaci do kojih smo došli u svom dugugodišnjem radu a koji Vam mogu pomoći u odgajanju deteta.

Kada se obratiti logopedu?

logoped Kragujevac

Svakog dana je sve više dece sa raznim odstupanjima u razvoju govora i jezika. Roditelji još uvek nisu dovoljno informisani kada i kome se obratiti da bi adekvatno ispratili govorno-jezički razvoj njihovog deteta. Često se odlaže odlazak kod logopeda i tako se gubi dragoceno vreme koje se kasnije teško nadoknađuje. Sve češće smo u prilici da čujemo kako su pojedini roditelji slušali priče kako će sve smetnje spontano nestati i kako će se sve vremenom i odrastanjem samo srediti. To roditelje dovodi u zabludu i sprečava ih da se na vreme obrate logopedu, pa se rešenje odlaže čak i do polaska u školu.

Pratite razvoj vašeg deteta, poredite ga sa vršnjacima, ocenjujte prema odgovarajućim uzrasnim normama. Vreme do polaska u školu je doba najvećih i najznačajnijih promena. To je period najintezivnijeg razvoja. Rani razvoj, kao i pravilna rana stimulacija deteta, od velikog su značaja za prognozu logopedskog tretmana, zato je važno da se što pre obratite logopedu, čak iako postoji samo sumnja da postoje eventualna značajnija odstupanja od predvidjenih normi za dati uzrast.

 • Ako Vam se čini da Vas Vaše dete ne razume;
 • Ako Vaše dete kasni u razvoju govora i jezika u odnosu na većinu svojih
 • Ako je došlo do prekida u govorno-jezičkom razvoju;
 • Ako se dete ne odaziva na ime, pa pomislite da Vas ne čuje;
 • Ako dete ima više od 2 godine, a i dalje je uglavnom nerazumljivo za širu okolinu;
 • Ako duži vremenski period muca ili govori prebrzo do nerazumljivosti;
 • Ako ima neadekvatan izgovor glasova;
 • Ako ima teškoće vezane za savladavanje školskih veština, tj. ima probleme sa pisanjem, čitinjem i/ili računanjem;
 • Ako ima problema sa pažnjom ili koncentracijom, tj. teško usmerava ili održava pažnju;
 • Ako pokazuje hiperaktivno ponašanje;
 • Ako je motorno nespretno;
 • Ako je došlo do gubitka ranije stečenih govornih sposobnosti usled oštećenja CNS-a

Znaci kašnjenja u jezičkom razvoju

znaci kasnjenja u jezickom-razvoju-logopedski kabinet novakovic Kragujevac i Svilajnac

Postoje kritični periodi kada se razvijaju određene sposobnosti. Ukoliko se propusti taj uzrast, kasnije dete teže ovladava određenim veštinama.
Logopedski kabinet Novaković predstavlja Vam tabelu po kojoj ćete moći da odredite da li Vaše dete pravilno napreduje u jezičkom razvoju.

Prekretnice u govorno-jezičkom razvoju

Prekretnice u govorno jezičkom razvoju Logopedski kabinet Novaković

Govorno-jezički razvoj počinje od rođenja. Ovaj razvoj obuhvata prelingvalnu i lingvalnu fazu. U prelingvalnoj fazi dete se priprema za govor isprobavajući glasove kroz plač, gukanje i brbljanje. Lingvalna faza počinje izgovaranjem prve reči. U tom trenutku dete već razume oko 50 reči.
Da bi receptivni i ekspresivni govor bio razvijen u skladu sa očekivanjima za aktuelni uzrast dete treba biti urednog kognitivnog, senzornog, socijalnog i emocionalnog razvoja.
Iako postoje velike individualne varijacije u pogledu uzrasta kada se javlja prva reč i u dinamici usložnjavanja ekspresivnog i receptivnog govora postoje norme i okviri ispod kojih počinje kašnjenje u razvoju. To kašnjenje možemo okarakterisati kao normalno fiziološko ili patološko kašnjenje. Da bi se kašnjenje u razvoju govora i jezika smatralo individualnom razvojnom karakteristikom to kašnjenje ne sme biti značajno, razvojni red mora biti istovetan tipičnom i ne sme biti propraćeno drugim poremećajima i kašnjenjem u drugim oblastima razvoja.

Razvoj tehnike pisanja

razvoj tehnike pisanja - logopedski kabinet Novaković, logoped Kragujevac i Svilajnac

Razvoj tehnike pisanja počinje već u prvim godinama života. Grafomotorna spretnost se postepeno izgrađuje.
Postoje smernice i uzrasne norme koje nam mogu pomoći da pratimo i pravilno stimulišemo detetov razvoj.

Naši stručnjaci su za Vas pripremili tabelu – Razvoj tehnike pisanja po kojoj bi se trebalo voditi kada je razvoj Vašeg deteta u pitanju. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, tu smo za Vas.