Diplomirani master logoped

Jovana Medarević

Jovana je 2021. godine je diplomirala logopediju na Univerzitetu u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, gde je završila i master studije 2022. godine sa prosečnom ocenom 9,00.
Svoje obrazovanje je nadopunjavala kroz volonterski rad u privatnim logopedskim kabinetima u Beogradu, gde je stekla iskustvo u radu sa decom sa različitim smetnjama u govorno-jezičkom razvoju.

Jovana poseduje osobine koje su neophodne u ovom poslu, ona je komunikativna, empatična, posvećena i
organizovana, što je ključno za pružanje najbolje moguće terapije i stvaranje prijatnog okruženja.

Njen pristup pacijentima je ne samo stručan, već i pun razumevanja i pažnje. Svojim smirenim stavom i
posvećenošću, Jovana uspostavlja poverenje i odnos sa decom ali i roditeljima koji su neophodni za uspešan tretman.