Novi član tima Centra Novaković- Kristina Simić, diplomirani master logoped

Kristina Simić
diplomirani master logoped

Sa zadovoljstvom predstavljamo našeg novog, starog člana tima – Kristinu Simić, master logopeda sa bogatim iskustvom i predanim radom u oblasti logopedije.

Kristina je svoje obrazovanje započela na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, gde je 2018. godine stekla zvanje diplomirani logoped, a zatim nastavila svoje obrazovanje i stekla zvanje master logoped 2019. godine na istom fakultetu.

Njen radni portfolio obuhvata raznovrsne angažmane i iskustva:

Od 2020. do 2023. godine, Kristina je radila u ,,Lingua Logos” u Beogradu, gde se bavila dijagnostikom i tretmanom govorno-jezičkih poremećaja različite etiologije.

Godine 2019. bila je angažovana u Centru Novaković, gde je kao logoped radila sa decom predškolskog i ranog školskog uzrasta.

Aktivno je učestvovala na III Simpozijumu logopeda Srbije “Rana intervencija u logopedskoj praksi” 2018. godine, kao i na II konferenciji logopeda Srbije “Inovativni pristupi u Logopediji” 2017. godine.
Član je i Srpske Logopedske Asocijacije od oktobra 2023. godine.

Kristina se ističe svojim kreativnim pristupom i istrajnošću u radu sa decom sa teškoćama u psihomotornom i govorno-jezičkom razvoju. Njena stručnost i predanost čine je izuzetnim članom našeg tima. Radujemo se budućem zajedničkom radu i saradnji sa Kristinom.