Dr Vesna Stanisavljević, pedijatar

Medicinski fakultet završila 1987.g. Univerzitet u Beogradu.

Do 1990.g. radi kao lekar opšte prakse i lekar SHP. Rad nastavlja u predškolskom dispanzeru sa edukacijom socijalne pedijatrije završenoj u Institutu za majku i dete u Beogradu, a od 1997.g. kao specijalista pedijatrije.

Od 2012.g. radi kao pedijatar razvojnog savetovališta sa edukacijom Mentalno zdravlje – mentalna higijena razvojnog doba završenoj u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

Od 2014 – 2016 je koordinator projekta za Kragujevac u saradanji Ministarstva zdravlja, Instituta za majku i dete i UNICEF-a pod nazivom “Uloga pedijatra u podršci razvoju dece u ranom detinjstvu“.

2015/2016 sa još osam pedijatara iz Srbije završila je napredni nivo edukacije za unapređenje rada razvojnog savetovališta “Jačanje kapaciteta pedijatrijske zdravstvene zaštite za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu“.