Slavica Lazarević dipl. defektolog-oligofrenolog - Centar Novaković

Slavica Lazarević

dipl. defektolog-oligofrenolog

Diplomirala je 2004. godine na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje diplomirani defektolog-oligofrenolog.

2004. godine završila je Obuku iz defektološke dijagnostike, reedukacije i neuropsihološke rehabilitacije kod Prof.dr Svetomira Bojanina.

Od 2003. godine radi u Školi za osnovno i srednje obrazovanje Vukašin Marković, na različitim poslovima u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, gde je stekla stručno iskustvo u neposrednom radu sa decom.

Tokom 20-ogodišnjeg radnog staža, prošla je kroz različite obuke i programe stručnog usavršavanja.