Defektolog oligofrenolog

Vukica Jelenić

2000 god.  zavrsila Defektološki fakultet u Beogradu i stekla zvanje diplpmirani defektolog- oligofrenolog

Od 2000. god. Stalno zaposlena u  ŠOSO “Vukašin Marković”

  1. godine pohađala seminar “Obuka iz defektološke dijagnostike,reerdukacije i neuropsihološke rehabilitacije“u Beogradu

2017.godine  učestvovala na simpozijumu“Živeti sa autizmom-iz perspektive pacijenata,roditelja i profesionalaca“u Nišu

2017.godine pohađala kurs“ Autizam!Simptomi,tretman i lečenje autistične dece i odraslih osoba sa autizmom“ u Beogradu

2018.godine  učestvovala na konferenciji“Assistiv tehnology and AAC conference“ u Beogradu

U svom dugogodišnjem radu se najviše bavila radom na razvoju kognitivnih i akademskih sposobnost dece školskog uzrasta sa različitim razvojnim problemima, kao što su intelektualna ometenost, višestruke smetnje, pervazivni razvojni poremećaji, poremećaji pažnje…