Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Vukica Jelenić Defektolog-oligofrenolog

Defektolog-oligofrenolog

Defektolog oligofrenolog Vukica Jelenić Logopedski kabinet Novaković

Vukica Jeremić
Defektolog – oligofrenolog u logopedskom kabinetu Novaković

Logopedski kabinet Novaković je ponosan što je u našem timu defektolog-oligofrenolog Vukica Jelenić

2000 god. zavrsila Defektološki fakultet u Beogradu i stekla zvanje diplpmirani defektolog – oligofrenolog
Od 2000. god. Stalno zaposlena u ŠOSO “Vukašin Marković”
2004. godine pohađala seminar “Obuka iz defektološke dijagnostike,reerdukacije i neuropsihološke rehabilitacije“ u Beogradu
2017.godine učestvovala na simpozijumu “Živeti sa autizmom-iz perspektive pacijenata,roditelja i profesionalaca“ u Nišu
2017.godine pohađala kurs“ Autizam!Simptomi,tretman i lečenje autistične dece i odraslih osoba sa autizmom“ u Beogradu
2018.godine učestvovala na konferenciji “Assistive technology and AAC conference“ u Beogradu

U svom dugogodišnjem radu se najviše bavila radom na razvoju kognitivnih i akademskih sposobnost dece školskog uzrasta sa različitim razvojnim problemima, kao što su intelektualna ometenost, višestruke smetnje, pervazivni razvojni poremećaji, poremećaji pažnje…