Defektolog oligofrenolog

Vukica Jelenić

2000 god.  zavrsila Defektološki fakultet u Beogradu i stekla zvanje diplomirani defektolog- oligofrenolog

Od 2000. god. Stalno zaposlena u  ŠOSO “Vukašin Marković”

  1. godine pohađala seminar “Obuka iz defektološke dijagnostike, reerdukacije i neuropsihološke rehabilitacije“u Beogradu

2017. godine učestvovala na simpozijumu “Živeti sa autizmom-iz perspektive pacijenata,roditelja i profesionalaca“u Nišu

2017. godine pohađala kurs“ Autizam! Simptomi, tretman i lečenje autistične dece i odraslih osoba sa autizmom“ u Beogradu

2018. godine  učestvovala na konferenciji “Assistiv tehnology and AAC conference“ u Beogradu

U svom dugogodišnjem radu se najviše bavila radom na razvoju kognitivnih i akademskih sposobnost dece školskog uzrasta sa različitim razvojnim problemima, kao što su intelektualna ometenost, višestruke smetnje, pervazivni razvojni poremećaji, poremećaji pažnje…

Defektolog oligofrenolog Vukica Jelenić član je tima Kabineta za defektologiju Centra Novaković.