Predstavljamo vam piramidu dečijeg razvoja

 

Razvoj deteta je genetski uslovljen, ali je i pod velikim uticajem sredine. Da bi se mozak pravilno razvijao potrebna su iskustva-stimulusi koji će detetu pružiti priliku da izgradi veštine potrebne za život.

Postoje bazični sistemi koji čine osnov razvoja viših funkcija-jezika, ponašanja, akademskog učenja. Senzorni sistem obezbeđuje detetu iskustva pomoću kog dete upoznaje svet oko sebe, motorni sistem obezbeđuje detetu svest o pokretima i položajima svog tela u prostoru.
Ova iskustva direktno utiču na razvoj pažnje, ponašanja i jezika.

Razvoj je slojevit i odvija se po fazama, sposobnosti se nadograđuju jedna na drugu poštujući razvojni sled od lakšeg ka težem.
Za svaku sposobnost postoje kritični periodi, a faze se ne mogu preskakati i zbog toga je važno pratiti miljokaze dečijeg razvoja.

Piramida dečijeg razvoja, Centar Novaković

 

Ukoliko dete starije od 12 meseci ne govori, važno je proceniti stepen razvijenosti receptivnog govora(razumevanja), gestovnu ekspresiju, tenacitet i vigilnost pažnje i senzomotoričke sposobnosti.

U tretmanu je važno ispoštovati principe postupnosti i konkretnosti i preko vežbi pažnje i vizuelne i auditivne percepcije, klasifikacije, imitacije pokreta, izvršavanja naloga, upoznavanja telesne šeme, vežbi oropraksije doći do prvih reči i fraza.

Za sva pitanja i nedoumice stojimo Vam na raspolaganju. Posetite nas u Kragujevcu, Zmaj Jovina 18A/3 i Svilajncu, Kralja Petra Prvog 123