Piramida dečijeg razvoja

 

Razvoj deteta je genetski uslovljen, ali je i pod velikim uticajem sredine. Da bi se mozak pravilno razvijao potrebna su iskustva-stimulusi koji će detetu pružiti priliku da izgradi veštine potrebne za život.

Postoje bazični sistemi koji čine osnov razvoja viših funkcija-jezika, ponašanja, akademskog učenja. Senzorni sistem obezbeđuje detetu iskustva pomoću kog dete upoznaje svet oko sebe, motorni sistem obezbeđuje detetu svest o pokretima i položajima svog tela u prostoru.
Ova iskustva direktno utiču na razvoj pažnje, ponašanja i jezika.

Razvoj je slojevit i odvija se po fazama, sposobnosti se nadograđuju jedna na drugu poštujući razvojni sled od lakšeg ka težem.
Za svaku sposobnost postoje kritični periodi, a faze se ne mogu preskakati i zbog toga je važno pratiti miljokaze dečijeg razvoja.

Piramida dečijeg razvoja - logopedski kabinet Novaković

 

Ukoliko dete starije od 12 meseci ne govori, važno je proceniti stepen razvijenosti receptivnog govora(razumevanja), gestovnu ekspresiju, tenacitet i vigilnost pažnje i senzomotoričke sposobnosti.

U tretmanu je važno ispoštovati principe postupnosti i konkretnosti i preko vežbi pažnje i vizuelne i auditivne percepcije, klasifikacije, imitacije pokreta, izvršavanja naloga, upoznavanja telesne šeme, vežbi oropraksije doći do prvih reči i fraza.

Za sva pitanja i nedoumice stojimo Vam na raspolaganju. Posetite nas u Kragujevcu, Zmaj Jovina 18A/3 i Svilajncu, Kralja Petra Prvog 123