Diplomirani psiholog sa preko 30 godina iskustva u radu sa decom i roditeljima.

Brankica Stanojević

Radi kao stručni saradnik u osnovnoj školi i angažovana kao savetnik – spoljni saradnik u Ministarstvu prosvete.

Aktuelno se bavi i psihološkim radom sa decom koja imaju teškoće u psihičkom razvoju i ponašanju i savetodavnim radom sa njihovim roditeljima. Takođe se bavi i opštim pitanjima roditeljstva kroz savetodavni rad i pružanje podrške i pomoći roditeljima u vezi svakodnevnih dilema i problema u procesu vaspitanja dece.

Radila u osnovnoj školi kao školski psiholog, u srednjoj vojnoj školi kao vojni psiholog i gimnaziji kao profesor psihologije.

Bila je direktor osnovne škole u dva mandata i direktor srednje škole u jednom mandatu.

Devet godina bila predsednik Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne podrške deci i učenicima.

U dosadašnjem radu učestvovla je u brojnim oblicima stručnog usavršavanja u oblasti:

  • kognitivno-bihejvioralne terapije,
    pozitivne psihologije,
  • nenasilnog ponašanja i komunikacije,
  • aktivnog učenja,
  • pružanja psihološke pomoći deci sa problemima u ponašanju i učenju,
  • psiholoških intervencija kod dece u kriznim situacijama,
  • rada sa roditeljima dece sa problemima…