Centar Novaković donosi dobre vesti!

Uspešno je ostvarena saradnja sa Fondom za socijalno osiguranje vojnih osiguranika tako da će svi vojni oiguranici moći da koriste usluge našeg Centra, u Kragujevcu, Svilajncu ili Velikoj Plani.

Ostvarena saradnja sa Fondom za socijalno osiguranje vojnih osiguranika