Na Zlatiboru 16-19. februara 2023. godine održana je stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Dani defektologa Srbije 2023.
Centralna tema Konferencije je i ove godine nosila naziv: „Teorija i praksa specijalne edukacije i rehabilitacije – danas“. Istaknut je značaj holističkog pristupa i multidisciplinarnosti što je suština primera dobre prakse u defektologiji danas.

Istim principima smo vođeni kroz praksu našeg Centra, potvrdili smo da smo na pravom putu i da se i u daljem radu oslanjamo na osnovna načela naše struke i nauke. Kvalitet našeg rada prepoznat je od strane naših kolega.

U okviru Fonda „prof. Miodrag V. Matić“ našem Centru dodeljena je prestižna nagrada – Zahvalnica za doprinos afirmaciji defektološke struke. Zahvalni smo uvaženim članovima Odbora „Fonda prof. Miodrag V. Matić“ što su nam ukazali ovakvu čast.

Posebno nam je draga ova nagrada jer nas je za dodelu nominovala naša draga i uvažena koleginica Viola Povše, vrsan stručnjak iz naše oblasti.

Konferencija je u celosti bila dobro organizovana. Uživali smo u odabranim predavanjima, korisnim radionicama i zanimljivim poster prezentacijama.

Družili smo se sa dragim kolegama, stekli nova poznanstva i ostvarili dobre kontakte.