Medjunarodni naučno-stručni skup LOGOPEDIJA DANAS

Medjunarodni naučno-stručni skup LOGOPEDIJA DANAS

Završen je prvi međunarodni naučno-stručni skup „Logopedija danas“ održan 13-14.10. 2023. godine u Hotelu Moskva u Beogradu. Veliki broj eminentnih predavača, aktuelnih tema i izuzetna posećenost skupa ostaju kao dominantan utisak nakon ovog događaja o...
Dani defektologa Srbije 2023.

Dani defektologa Srbije 2023.

Na Zlatiboru 16-19. februara 2023. godine održana je stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Dani defektologa Srbije 2023.Centralna tema Konferencije je i ove godine nosila naziv: „Teorija i praksa specijalne edukacije i rehabilitacije – danas“. Istaknut...