Piramida dečijeg razvoja

Piramida dečijeg razvoja

Predstavljamo vam piramidu dečijeg razvoja   Razvoj deteta je genetski uslovljen, ali je i pod velikim uticajem sredine. Da bi se mozak pravilno razvijao potrebna su iskustva-stimulusi koji će detetu pružiti priliku da izgradi veštine potrebne za život. Postoje...
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE I IOP

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE I IOP

Obrazovanje dece sa različitim razvojnim teškoćama od vrtića do srednje škole   Mnogi roditelji dece sa posebnim potrebama i smetnjama u razvoju nisu sigurni na koji način njihovo dete može i treba da se školuje. Nejasnoće postoje i u vezi toga koja prava i...
Moždani udar – šlog

Moždani udar – šlog

Šlog ili moždani udar predstavlja žarišno cerebrovaskularno oboljenje nastalo prekidom dotoka krvi u neki deo mozga čime se smanjuje ili onemogućava ishrana i snadbevanje kiseonikom tog dela mozga. Uzroci tog prekida mogu biti:– Ishemija- iznenadni spazam krvne žile;–...
Da li je Vaše dete spremno za polazak u školu?

Da li je Vaše dete spremno za polazak u školu?

Polazak u prvi razred predstavlja posebnu fazu u životu vašeg deteta ali i cele porodice.Čest je slučaj da polazak u školu predstavlja veći stres za roditelje nego za decu.Zašto je to tako?   Mnogi roditelji su u dilemi šta dete treba da zna pre polaska u školu....