Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Violeta Arsić

Mr.sci med – defektolog somatoped reedukator psihomotorike

Violeta Arsić defektolog somatoped reedukator psihomotorike- Logopedski kabinet Novaković, Kragujevac, Svilajnac

Violeta Arsić
Mr.sci med – defektolog somatoped reedukator psihomotorike

Logopedski kabinet Novaković sa ponosom predstavlja članove svog tima.

Defektolog somatoped reedukator psihomotorike Violeta Arsić

1989. god. Zavrsila Defektološki fakultet u Beogradu.
Od 1992. god. Stalno zaposlena u KC „Kragujevac“- Rh centru.
2005. god. Magistrirala na Medicinskom fakultetu iz oblasti neuro nauka sa temom: “Defektološka procena kognitivnih i praksičkih funkcija kod MCD-minimalne cerebralne funkcije ili Hiperkinetskog sindroma”.
2006. god. Završila usavršanje na Klinici za rehabilitaciju u Beogradu iz programa u trajanju od godinu dana: Rano otkrivanje , dijagnostika i tretman poremećaja psihomotornog razvoja.
2007. god. Završila obuku u trajanju od godinu dana na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu: Opšte reedukacije psihomotorike i relaksacije kao iz programa Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom.

U svom dugogodišnjem radu se najviše bavila specijalnom rehabilitacijom tj. razvijanjem, organizovanjem i usmeravanjem neverbalnih psihomotornih funkcija kod dece sa problemima razvojnog doba (disharmoničan razvoj, centralni cerebralni poremećaji, pervazivni i poremećaji autističnog spektra, hiperkinetski sindrom)