Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Kragujevac, Svilajnac
063 / 7793 - 197Slusalica

Logopedski testovi1

LOGOPEDSKI TESTOVI

Posedujemo širok spektar testova i skala za procenu psihomotornog i govorno-jezičkog razvoja. Pravilan odabir testova je bitan za postavljanje precizne dijagnoze na osnovu koje se dobija nalaz i mišljenje logopeda i/ili psihologa. Značaj precizne dijagnoze je nemerljiv, jer se na osnovu početne dijagnoze pravi individualni plan i program tretmana i definiše sadržaj i struktura logopedskog tretmana. Dobro postavljena dijagnoza nam takođe pruža mogućnost da pratimo stepen izlečenja i/ili napredak u terapiji. Efikasnost samog habilitaciono/rehabilitacionog procesa zavisi od tačne dijagnoze. Cilj primene ovih testova je i kvalitativna i kvantitativna analiza evidentiranih odstupanja od normi koje su predviđene za određeni uzrast. Posle dobijanja anamnestičkih podataka, počinjemo sa primenom odgovarajućih testova.

Logopedski testovi2U našem radu koristimo sledeće testove:

 • PEABODY SLIKOVNI TEST REČNIKA - PPVT-III
  Namenjen je za procenu verbalne sposobnosti i receptivno poznavanje rečnika. Primenjuje se za uzrast od 2,5 do iznad 90 godina
 • KOMUNIKACIJSKE RAZVOJNE LESTVICE - KORALJE
  Namenjen je za procenu jezičkog razvoja od prvih gestova do razvoja gramatike. Primenjuje se za uzrast od 8. meseca do 30. meseca
 • Test za procenu oralne praksije
 • Test za procenu lateralne dominacije
 • Globalni artikulacioni test
 • Test za procenu osnovnog laringealnog glasa
 • Test za procenu razumevanja/shvatanja govora
 • Semantički test
 • Test glasovne analize i sinteze
 • Test za procenu imenica I nivoa apstrakcije
 • Test za procenu imenica II nivoa apstrakcije
 • Test za procenu usvojenosti priloga i predloga
 • Test gramatike mališana
 • Test za procenu vizuelne percepcije
 • Test za procenu kvaliteta lineacije
 • Test za procenu disgrafičnosti
 • Test za ispitivanje verbalnog pamćenja
 • Test za ispitivanje govorne razvijenosti
 • Test govorno jezičke produkcije – strip priča i slika situacije
 • Test za ispitivanje razumljivosti govora
 • Lingvogram – za ispitivanje disfazične dece
 • Test za jezičko ocenjivanje disfazične sintakse
 • Predikcioni test
 • Tredimenzionalni test čitanja
 • Test čitanja baziran na težini teksta
 • Test za ispitivanje fonemskog sluha
 • Test usvojenosti glagola
 • Test za procenu težine mucanja
 • Procena mogućnosti kognitivnog i jezičkog razvoja – test slobodnih asocijacija
 • Baterija testova za procenu saznajne organizovanosti
 • Baterija testova za procenu gnostičkih sposobnosti
 • Baterija testova za procenu organizovanosti psihomotorike
 • Baterija testova za procenu praksičke oraginozovanosti
 • Baterija testova za procenu praktognostičke organizovansti
 • ADHD Skrining
 • Skala za procenu Hiperaktivnosti

Na kraju testiranja timski pravimo diferencijalno dijagnosticiranje i postavljamo početnu dijagnozu, prelazimo na izradu individualnog i detaljnog plana i programa tretmana. Postavljanje dijagnoze primenom testova nema za cilj limitiranje očekivanih postignuća i dostignuća deteta, već je suština u određivanju pristupa i odabira adekvatne metode rada.

 

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ

Kragujevac Svilajnac
Luja Pastera 16/5 Kralja Petra Prvog 123

 

 
063/77-93-197  SlusalicaF
info@logopednovakovic.rs
Posetite našu Facebook stranicu  FacebookF

 

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i
predloge stojimo Vam na raspolaganju.

linija footer   IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer670    IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs 
u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer320 IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2016 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC

DESIGN BY: Tatalović | WEB DESIGN BY: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design