Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Organizacija vebinara

Centar za edukaciju Novaković

Centar za edukaciju Novaković u sklopu svojih aktivnosti organizuje vebinare sa kvalitetnim i sertifikovanim predavačima. Naš stručni tim pažljivo odabira teme i trudi se da one budu zanimljive i korisne i da znanje koje steknete nakon vebinara možete primeniti u profesionalnoj praksi.

Kalendar vebinara

Vebinar "Deca sa razvojnim smetnjama - potrebe i podrška"

 

Tema: „Deca sa razvojnim smetnjama – potrebe i podrška“
Datum: 14.02.2022.
Vreme: 18:00h
Cena: 1000 dinara
Predavač: pedijatar Dr Vesna Stanisavljević
Vebinar će se održati preko ZOOM aplikacije

Vebinar je namenjen defektolozima, logopedima, vaspitačima, učiteljima, studentima, stručnim saradnicima.
• Rast i razvoj deteta kroz pet razvojnih oblasti;
• Odstupanja u razvoju – Šta treba znati?;
• Neki od češćih razvojnih poremećaja;
• Suočavanje sa dijagnozom;
• Podrška detetu i porodici.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 2 boda.

Biografiju predavača možete pogledati ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Vebinar - Izrada priprema nastavnika po ishodima i primena novih metoda i tehnika

Tema: Izrada priprema nastavnika po ishodima i primena novih metoda i tehnika
Datum: 31.01.2022.
Vreme: 18:00 – 19:30h
Cena: 1000 dinara
Predavač: Sanja Milojević – diplomirani profesor pedagogije
Vebinar će se održati preko ZOOM aplikacije

Vebinar je namenjen učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, studentima, stručnim saradnicima.
Putem vebinara učesnici će imati priliku da čuju uputstva i preporuke o korišćenju časa kao funkcionalne jedinice i o primeni interaktivnih metoda i tehnika za razvijanje motivacije učenika za učenjem.
Učesnici će biti osposobljeni da:
• kratko i jasno navedu ciljeve nastavne jedinice, zasnovane na ishodima
• za praćenje i vrednovanje nastavnog časa u skladu sa Pravilnikom o standardima kvaliteta rada ustanove a u funkciji praćenja i samovrednovanja svojih časova
• za izradu individualne pripreme za čas u skladu sa standardima nastave i učenja
• za stvaranje podsticajne sredine za učenje na času kroz primenu raznovrsnih oblika nastave, metoda i tehnika
Predavač će vršiti analizu (odgovori na pitanja učesnika) izrađene pripreme.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 2 boda.

Biografiju predavača možete pogledati ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.