Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Sandra Mihajlović Radojević

diplomirani psiholog

Dečiji psiholog , Sandra Mihajlović Radojević, Kragujevac

Diplomirani psiholog Sandra Mihajlović Radojević
uspešan dečiji psiholog u timu  logopedskog kabineta Novaković.

Logopedski kabinet Novaković je ponosan što je u našem timu Sandra Mihajlović Radojević – dečiji psiholog

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2010. godine.

Školovanje nastavlja na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu gde stiče zvanje Master menadžera ljudskih resursa.

Nakon studija radila u osnovnoj i srednjoj školi, kao stručni saradnik. Stručnu praksu obavila na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Kragujevac.

Od 2013. godine zaposlena u Domu zdravlja Kragujevac kao psiholog u Razvojnom savetovalištu.

Trenutno uključena u Unicefove projekte „Podsticajno roditeljstvo kroz igru“ i „Čuvajmo roditelja, negujmo roditeljstvo“ kao trener, i na obuci u okviru projekta Ranih intervencija.