Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac
Razvojna disfazija - logopedski kabinet Novaković- tretmani u Kragujevcu i Svilajncu

Razvojna disfazija

Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj, odnosno poremećaj razvoja ekspresivnog (jezičke produkcije) i/ili receptivnog govora (jezičkog razumevanja). Uzrok razvojne disfazije ne može biti oštećenje sluha i vida, IQ ispod 90, socijalna deprivacija, neurološko oštećenje.
Postoje dva oblika razvojne disfazije:
1. Receptivna disfazija gde je razumevanje deteta ispod očekivanog za mentalni i hronološki uzrast, a samim tim i govorna produkcija.
2. Ekspresivna disfazija kod koje je afektiran samo ekspresivni govor.

Dete sa razvojnom disfazijom ima:
– oskudan rečnik,
– razumevanje značenja reči se sporije razvija,
– višesložne reči izgovara samo sa početnim ili samo sa završnim slogom,
– reči su skraćene sa zamenom glasova i slogova,
– rečenica je kratka, agramatiična, – govor je u celini nerazumljiv,
– značajno je narušena artikulacija (izgovor) glasova,
– teško usvaja reči koje izražavaju apstraktne pojmove,
– ne razlikuje rod,
– teško usvaja množinu,
– ne koristi vremena (prošlo, sadašnje i buduće),
– zamenice usvaja znatno kasnije,
– ne koristi prideve, priloge i veznike.

Primenom Digitalnog logopedskog seta u tretmanu zakasnelog progovaranja i neadekvatnog razvoja govora i jezika uspevamo da brže i efikasnije dete dostigne znatno bolju auditivnu pažnju, bolje razumevanje i poboljša svoju jezičku ekspresiju.

Reedukacija psihomotorike je neizostavan deo u celokupnom tretmanu disfazije. Reedukacija nam omogućava da na lakši i brži način naučimo dete da ovlada psihomotorikom, prostornom orijentacijom i razvije govorno-jezičke sposobnosti na što prirodniji način.