Razvoj tehnike čitanja i pisanja

Razvoj tehnike čitanja i pisanja kod deteta

 

Spremnost za čitanje i pisanje podrazumeva da su dobro razvijeni:

 • Vizuelno i verbalno pamćenje;
 • Pažnja i orijentacija u prostoru;
 • Grafomotorna spretnost;
 • Fonološka svesnost.
Logoped Ana svom malom drugaru pomaze da savlada citanje i pisanje- logoped kragujevac

Sposobnost pamćenja

U 4. godini dete pamti sadržaje spontano, nenamerno. U 5.godini pamćenje zavisi od interesantnosti materijala i kod deteta je još uvek dominantno i nenamerno zapamćivanje. Tek sa 6-7 godina pamćenje je pod voljnom kontrolom.

Kada detetu predškolskog uzrasta pokažemo 10 pojmova na sličicama i zatim te kartice sakrijemo dete bi trebalo da se seti bar 5 pojmova.

Verbalno pamćenje treba uvežbavati kroz učenje pesmica, dana u nedelji, godišnjih doba, meseca u godini, neposrednim ponavljanjem niza brojeva istim redosledom počevši od dva do pet brojeva u nizu.

 

Pažnja i orijentacija u prostoru

Osnovne odlike pažnje su:

 • Budnost – podrazumeva spremnost da se reaguje na stimulus.
 • Fokusiranje – sposobnost ignosrisanja nevažnih i usmeravanje na relevantne draži.
 • Tenacitet – duže održavanje usmerenosti i kvaliteta pažnje.
 • Vigilnost – sposobnost brzog premeštanja sa jednog objekta na drugi.

U šestoj godini pažnja traje 8 – 12 minuta. Obim pažnje i koncentracije su nestalni i zavise od ponuđenog materijala. Pažnju i grafomotornu spretnost možemo vežbati istovremeno, poštujući raspon pažnje koji je odgovarajući za dati uzrast, pa u skladu sa tim na svakih 10 minuta menjati aktivnost i materijal za rad.

Orijentacija u prostoru je osnov čitanja, pisanja i računanja i tim veštinama prethodi.

Predloge U, NA, ISPOD, IZNAD, ISPRED, IZA, PORED,  možemo vežbati u prostoru i na papiru. Kretanje NAPRED, NAZAD, U STRANU, sakrivanje igračke IZA, ISPOD, IZNAD, crtanje više elemenata na papiru su neki od načina vežbanja orijentacije u prostoru.

 

logoped novaković kragujevac pomaye detetu da savlada citanje

Grafomotorna spretnost

Dete predškolskog uzrasta precrtava precizno: krug, kvadrat, trougao i romb. Crtež ljudske figure je dvodimenzionalan sa svim delovima tela. Dete drži olovku pravilno. Prvo dete treba da savlada osnovne linije ( I, –, /) i da se ustali pravac sa leve na desnu stranu i odozgo nadole.

Fonološka svesnost

Fonološka svesnost podrazumeva svest o glasovima u reči. Podsticajne vežbe za razvoj elemenata fonološke svesnosti su:

 • nabrajanje reči koje počinju istim glasom,
 • rimovanje, tj.nabrajanje reči koje se završavaju istim slogom,
 • vežbanje auditorne memorije,
 • analiza prvog glasa u reči (igre na slovo na slovo),
 • razlaganje reči od 2 glasa, pa od 3 itd.
 • povezivanje 2 glasa u slog, zatim se prelazi na reči od 3, 4 glasa itd.