Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Dr Vesna Stanisavljević

pedijatar

Dr Vesna Stanisavljevic pedijatar je član logopedskog kabineta Novaković koji svoju delatnost obavlja u Kragujevcu i Svilajncu.

Dr Vesna Stanisavljević
pedijatar u logopedskom kabinetu Novaković

 

Logopedski kabinet Novaković je ponosan što je u našem timu dr Vesna Stanisavljević pedijatar.

Medicinski fakultet završila 1987.g. Univerzitet u Beogradu.

Do 1990.g. radi kao lekar opšte prakse i lekar SHP. Rad nastavlja u predškolskom dispanzeru sa edukacijom
socijalne pedijatrije završenoj u Institutu za majku i dete u Beogradu, a od 1997.g. kao specijalista pedijatrije.

Od 2012.g. radi kao pedijatar razvojnog savetovališta sa edukacijom Mentalno zdravlje – mentalna higijena razvojnog doba
završenoj u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

Od 2014 – 2016 je koordinator projekta za Kragujevac u saradanji Ministarstva zdravlja, Instituta za majku i dete i UNICEF-a
pod nazivom „Uloga pedijatra u podršci razvoju dece u ranom detinjstvu“.

2015/2016 sa još osam pedijatara iz Srbije završila je napredni nivo edukacije za unapređenje rada razvojnog savetovališta
„Jačanje kapaciteta pedijatrijske zdravstvene zaštite za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu“.

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ
info@logopednovakovic.rs

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i predloge stojimo Vam na raspolaganju.

Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2020 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC