Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac
Logoped Novaković - razvoj deteta

Piramida dečijeg razvoja

Razvoj deteta je genetski uslovljen, ali je i pod velikim uticajem sredine. Da bi se mozak pravilno razvijao potrebna su iskustva-stimulusi koji će detetu pružiti priliku da izgradi veštine potrebne za život.

Pročitajte više

Da li je vaše dete spremno za školu - pitajte logopeda

Da li je Vaše dete spremno za polazak u školu?

Polazak u prvi razred predstavlja posebnu fazu u životu vašeg deteta ali i cele porodice. Čest je slučaj da polazak u školu predstavlja veći stres za roditelje nego za decu.Zašto je to tako? Mnogi roditelji su u dilemi šta dete treba da zna pre polaska u školu. Pribojavaju se da li njihovo dete zna dovoljno u odnosu na svoje vršnjake.Logoped je stručnjak koji može proveriti da li su govor, znanja, veštine i motorika Vašeg deteta u skladu sa uzrasnim očekivanjima.Osim…

Dva deteta koja jasno iskazuju svoje emocije - kabinet za psihologiju Novaković Kragujevac

Emocionalni razvoj dece

Najintenzivniji period emocionalnog razvoja jeste period ranog detinjstva. Posle rođenja javlja se jedno difuzno stanje uzbuđenosti. Iz tog stanja postepeno se izdvajaju posebne emocije. Na uzrastu 1-3 meseca izdvajaju se dva emocionalna stanja – opšte stanje prijatnosti i opšte stanje neprijatnosti. Vremenom se iz njih razvijaju različite, posebne, pozitivne i negativne emocije.

devojcica ima problema sa domacim zadatkom

Zašto je iz ugla psihologa bitno obratiti se logopedu što pre?

Kada je neophodno obratiti se logopedu? Govorno-jezički problemi spadaju u vrlo čestu problematiku dečijeg razvoja. Pravovremeni logopedski tretmani tu su od neprocenjivog značaja. Ipak, u praksi se vrlo često sreću roditelji koji odbijaju ili odlažu odlazak kod logopeda. Uobičajena obrazloženja koja se čuju od njih su: „Ona sve razume i zna, samo je lenja pa neće da priča“ ili „I moj brat je progovorio sa četiri godine pa mu sad ništa ne fali“ ili „On je dečak a dečaci inače…
mala devojčica sa kikicama uči da čita - potražite savet od nas,dečiji psiholog Kragujevac

Razvoj tehnike čitanja i pisanja

Razvoj tehnike čitanja i pisanja kod deteta   Spremnost za čitanje i pisanje podrazumeva da su dobro razvijeni: Vizuelno i verbalno pamćenje; Pažnja i orijentacija u prostoru; Grafomotorna spretnost; Fonološka svesnost. Sposobnost pamćenja U 4. godini dete pamti sadržaje spontano, nenamerno. U 5.godini pamćenje zavisi od interesantnosti materijala i kod deteta je još uvek dominantno i nenamerno zapamćivanje. Tek sa 6-7 godina pamćenje je pod voljnom kontrolom. Kada detetu predškolskog uzrasta pokažemo 10 pojmova na sličicama i zatim te kartice…

Šta je IOP? To je plan obrazovanja namenjen konkretnom detetu koji u potpunosti uvaža obrazovne specifičnosti, mogućnosti i potrebe deteta.

Obrazovanje dece sa različitim razvojnim teškoćama od vrtića do srednje škole

Mnogi roditelji dece sa posebnim potrebama i smetnjama u razvoju nisu sigurni na koji način njihovo dete može i treba da se školuje. Nejasnoće postoje i u vezi toga koja prava i mogućnosti imaju i kako da ih realizuju. U poslednjih nekoliko godina u školski sistem uvedeni su neki novi oblici obrazovanja i često se pojavljuju termini koji roditeljima nisu potpuno jasni. Ovde dajemo objašnjenje postojećih zakonskih mogućnosti za obrazovanje dece sa različitim oblicima razvojnih teškoća, kao i značenje najčešće…

Uticaj televizije na pažnju i govorno-jezički razvoj kod dece

Uticaj televizije na pažnju i govorno-jezički razvoj kod dece

Uticaj televizije na pažnju i govorno – jezički razvoj kod dece Kroz svakodnevnu praksu se sve više susrećemo sa decom koja kasnije progovaraju ili imaju lošiju pažnju zbog višesatne svakodnevne izloženosti televiziji. Čak i deca čije smetnje u govoru nisu primarno uzrokovane spoljnim uticajima imaju lošija postignuća i sporije napreduju i pored intenzivnih logopedskih tretmana upravo zbog toga što veći deo dana umesto u igri, učenju i socijalnoj interakciji provode uz televiziju, tablet, računar ili mobilni telefon. Kako popularni dečiji…

Jedna od najznačajnijih životnih uloga koja bitno menja dotadašnji način života i utiče na obavljanje svih ostalih uloga je roditeljska

Uspešan roditelj

Uspešan roditelj Svako od nas u životu ispunjava veći broj društvenih uloga. Uloga se određuje kao skup pravila ponašanja koja se očekuju u određenim situacijama vezanim za društveni položaj osobe. Neke uloge su trajne, do nekih dolazimo u kasnijim životnim fazama, a neke se tokom života menjaju. Za jedan broj uloga sistematski se pripremamo tokom odrastanja (napr. za profesionalne uloge putem dugogodišnjeg školovanja). Za neke uloge dobijamo jasna upustva kroz proces vaspitanja u porodici ili široj zajednici (napr. za ulogu…