Prvi privatni logopedski kabinet u Kragujevcu i Svilajncu

Kragujevac - Svilajnac

Ana Jegdić

diplomirani defektolog – logoped reedukator psihomotorike

Nas tim Logopedski kabinet Novakovic Kragujevac

Diplomirani defektolog – logoped reedukator psihomotorike Ana Jegdić
uspešan mladi stručnjak u timu  logopedskog kabineta Novaković.

Logopedski kabinet Novaković je ponosan što je u našem timu
Ana Jegdić diplomirani logoped – defektolog reedukator psihomotorike.

2013. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Smer Logopedija i surdoaudiologija

2014. Obavila je pripravnički staž u J.Z.U. “Dom zdravlja” – Foča

2015. Otpočela je profesionalnu karijeru u Centru za edukaciju “Tvoja riječ” – Banja Luka

2015. Bila je angažovana na Projektu jačanja porodice – SOS Dečiji Vrtić

2018. god. Završila je jednogodišnju obuku iz „Reedukacije psihomotorike sa relaksacijom“ i “Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom” na Institutu za mentalno zdravlje na kome je dobila potrebne sertifikate za sprovođenje ove terapijske metode.