Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Kragujevac, Svilajnac
063 / 7793 - 197Slusalica

Somatopedski tretmani

SOMATOPEDSKI TRETMANI

Poremećaji i oštećenja koja obuhvata specijalna rehabilitacija su:

 • disharmoničan razvoj
 • cerebralna oštećenja
 • hiperkinetski sindrom i deficit pažnje
 • mešoviti razvojni poremećaji
 • usporen psihomotorni razvoj
 • pervazivni razvojni poremećaji- poremećaji autističnog spektra
 • mešoviti razvojni poremećaji
 • psihosomatska oboljenja (noćno mokrenje, mucanje)

Defektološko somatopedska rehabilitacija razvija, reedukuje i stimuliše sledeće tzv. neverbalne psihomotorne funkcije koje su u disharmoničnom razvoju usled patološkog razvojnog poremećaja:

 • razvija vizuomotornu (okulo motornu) kontrolu;
 • razvija elementarne pokrete za usmereno i organizovano izvodjenje zadatog naloga ( daj; poredjaj; stavi u; provuci; )
 • razvoj manipulativno praksičke aktivnosti;
 • razvoj diferenciranosti motorike prstiju i šake;
 • razvoj koordinacije pokreta;
 • razvoj kontrole motorike tela i ravnoteže;
 • razvoj lateralizovanosti pokreta;
 • razvoj praksičke I grafomotorne aktivnosti;
 • razvoj doživljaja telesne celovitosti;
 • razvoj opažanja;
 • razvoj kognitivnih funkcija (diskriminacija, klasifikacija, serijacija, konzervacija).

Stručni konsultant Violeta Arsić
Mr. sci med Violeta Arsic defektolog-somatoped, reedukator psihomotorike

 

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ

Kragujevac Svilajnac
Luja Pastera 16/5 Kralja Petra Prvog 123

 

 
063/77-93-197  SlusalicaF
info@logopednovakovic.rs
Posetite našu Facebook stranicu  FacebookF

 

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i
predloge stojimo Vam na raspolaganju.

linija footer   IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer670    IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs 
u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer320 IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2016 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC

DESIGN BY: Tatalović | WEB DESIGN BY: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design