Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Kragujevac, Svilajnac
063 / 7793 - 197Slusalica

 

SVE VEĆI BROJ DECE SA NEADEKVATNIM GOVORNO-JEZIČKIM RAZVOJEM!!!

Poslednjih godina beležimo porast dece sa razvojnom disfazijom. Razvojna disfazija je govorno jezički poremećaj u kome je razumevanje govora i/ili govorna produkcija ispod očekivanog za dati uzrast. Jezik je sistem, a razvoj ima svoje zakonitosti i redosled. Tempo razvoja je ono što čini najuočljiviju razliku medju decom u pogledu govora, jezika i motorike. Kod ovog poremećaja se podrazumeva da vid, sluh i intelektulane sposobnosti budu očuvane. Roditelji bi trebalo da se zabrinu ako njihova deca ne progovore do 18. meseca ili ako imaju više od 2 i po godine, a njihov govor je i dalje nerazumljiv.

Neki od simptoma razvojne disfazije su: dete ne izvršava naloge, čini Vam se da dete ne razume govor,a sigurni ste da Vas čuje, ima mali broj reči kojima zna značenje, često izgovara samo početni ili poslednji slog u reči, veliki broj glasova ne izgovara ili ih nepravilno izgovara. Govor kod ove dece je agramatičan, ne razlikuju rod, ne koriste vremena, ne koriste množinu, ne služe se predlozima i prilozima, retko koriste zamenice. Ova deca često ne koriste pomoćne glagle i izostavljaju flektivne nastavke npr. pišeM, sediM itd.. Često kod ove dece je i ponašanje izmenjeno, prisutna je hiperaktivnost, a na osujećenje reaguju veoma burno, ponekad i sa histeričnim reakcijama.

U Logopedskom kabinetu Novaković postoji tim stručnjaka koji preciznim testovima i skalama za procenu govorno-jezičkog razvoja dijagnostikuje eventualno prisustvo razvojnih smetnji i poremećaja. Što se govora i jezika tiče, kada utvrdimo nivo razumevanja govora, kvalitet glasa, ritam i tempo govora, stanje artikulacije, izdiferenciranost oropraksije, fond reči (semantika), prisustvo i pravilnost upotrebe pomoćnih i konstituentskih reči u formiranju rečenice, ispitamo elemente fonološke svesnosti, jednom rečju, procenimo sve nivoe jezičkog sistema (fonološki, leksički, morfološki, sintaksički, pragmatski) , zatim rezultate testiranja uporedimo sa uzrasnim normama plan tretmana kreiramo poštujući uzrasne norme. Tretmani se organizuju isključivo individualno i uz prisustvo roditelja. Tretman se odvija uz primenu Digitalnog logopedskog seta.

Digitalni logopedski set je najsavremeniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje. Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uređaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom onako kako to radi i ljudski mozak. Trenutno ne postoji ni jedan moderniji logopedski instrument namenjen slušanju ili govoru koji ne koristi DSP. Ovaj logopedski instrument značajno skraćuje celokupan terapijski proces i na taj način pomaže da dete brže dostigne svoje vršnjake. Pored Digitalnog logopedskog seta u našem kabinetu se koristi Elektroaparat logofon, kao i Logopedske sonde. Pored najsavremenijih logopedskih instrumenata u našem kabinetu se primenjuje i Reedukacija psihomotorike koju sprovode sertifikovani terapeuti. Reedukacija psihomotorike u radu se služi pokretom kao senzomotornom i psihomotornom aktivnošću kojom treba da rekapituliše ceo razvojni tok odnosa prema sebi i prema drugom. Rukovanje osećanjima na njihovom putu od tela, kroz telo, preko pokreta ka spoljnjem svetu jeste osnovni zadatak reedukacije psihomotorike.

Treba napomenuti da ukoliko se ovaj poremećaj ne dijagnostikuje na vreme ili se neadekvatno tretira može ostaviti trajne posledice po razvoj deteta. Tako se često dešava da ova deca imaju kasnije poremećaje učenja i probleme sa ponašanjem.

 

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ

Kragujevac Svilajnac
Luja Pastera 16/5 Kralja Petra Prvog 123

 

 
063/77-93-197  SlusalicaF
info@logopednovakovic.rs
Posetite našu Facebook stranicu  FacebookF

 

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i
predloge stojimo Vam na raspolaganju.

linija footer   IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer670    IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs 
u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer320 IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2016 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC

DESIGN BY: Tatalović | WEB DESIGN BY: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design