Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Kragujevac, Svilajnac
063 / 7793 - 197Slusalica

Autizam

AUTIZAM

Autizam je pervazivni poremećaj sa karakterističnim oblikom patološkog funkcionisanja, kvalitativnim oštećenjem recipročnih socijalnih interakcija, nedostatkom socioemocionalnog reciprociteta, oskudnim repetitivnim i stereotipnim obrascima ponašanja, interesovanja i aktivnosti i abnormalnostima u razvoju verbalne komunikacije. (Golubović, 1998).
Autizam je razvojni neurološki, a ne mentalni poremećaj. Trijadu poremećaja čine poremećaji socijalne interakcije, socijalne komunikacije i imaginacije i kreativne igre.
Kod neke dece se prvi simptomi autizma ispoljavaju se već u prvom mesecu života u vidu bizarnih pokreta, slobog refleksa sisanja, bez smeha i bez plača, sa zadovoljstvom kada se njima niko ne bavi. Neka deca prohodaju i progovore i pre druge dece tipičnog razvoja, ali kasnije izgube ove sposobnosti, što je poznato kao regresivni autizam. Kod ove dece poremćeno je razumevanje vremena i prostora sa tendencijom upotrebljavanja senzorne informacije: čula dodira i mirisa i izbegavanjem informacija koje se dobijaju sa daljine (putem čula vida i sluha).

Kako se manifestuje?

Kod skoro sve dece sa autizmom, trijada poremećaja ispoljava se u prve tri godine života. Lorna Wing navodi neka od ponašanja koja mogu biti prisutna kod dece sa autizmom:

 • slabo sisanje u prvim nedeljama života;
 • mirno i tiho ili konstantno plakanje i vrištanje koje se ne smiruje;
 • nezainteresovano ili ne podnosi maženje;
 • ne podnosi prepovijanje, češljanje ili sl.;
 • odsustvo kontakta očima, koji se kasnije može razviti;
 • ne pruža ruke da ga uzmu;
 • ne učestvuje u igrama, ne imitira izraz lica ili pokrete odraslih;
 • solitarna igra, a ne kooperativna igra;
 • oskudno gukanje;
 • ne prihvata podsticaj na komunikaciju;
 • ne skreće pažnju roditeljima na interesantne predmete ili događaje;
 • ne pozdravlja spontano poznate ljude;
 • snažna fascinacija;

Dijagnoza autizma se postavlja na osnovu postojanja tri karakteristike ponašanja:

1. abnormalnog socijalnog ponašanja/poremećaj socijalne interakcije;
2. abnormalne komunikacije/poremećaj socijalne komunikacije;
3. prisustva repetitivnih i skučenih aktivnosti.

 

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ

Kragujevac Svilajnac
Luja Pastera 16/5 Kralja Petra Prvog 123

 

 
063/77-93-197  SlusalicaF
info@logopednovakovic.rs
Posetite našu Facebook stranicu  FacebookF

 

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i
predloge stojimo Vam na raspolaganju.

linija footer   IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer670    IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs 
u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer320 IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2016 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC

DESIGN BY: Tatalović | WEB DESIGN BY: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design