Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Kragujevac, Svilajnac
063 / 7793 - 197Slusalica

Poremecaj sluha

POREMEĆAJ GOVORNO-JEZIČKOG RAZVOJA KOD DECE SA OŠTEĆENJEM SLUHA

Deca sa oštećenim sluhom progovaraju kasnije ili nikako što zavisi od težine i tipa oštećenja sluha (što se može proveriti audiometrijom). Na oštećenje sluha ukazuje:

  • ako dete ne reaguje na zvuk ili govor, ili reaguje samo na jake zvukove;
  • ako dete uporno posmatra lice onoga ko govori oslanjajući se na vizuelne utiske;
  • mogu da postoje elementi govora, ali je boja glasa često izmenjena;
  • Osnovni glas može biti šuman, nizak ili flasetan;
  • Govor potpuno nerazumljiv za širu socijalnu sredinu;

Razvoj govorne komunikacije je obično kvantitativno sužen, govorna sposobnost je parcijalna u svima paradigmatskim elementima kao što su fonološki, leksičko-semantički, sintaksički. Prisutna je tendencija pojačane gestualnosti u komunikaciji. Socijalizacija je usporena i otežana.

Postoje dva glavna tipa oštećenja sluha: perceptivni (senzorineuralni), koji se odnosi na unutrašnjem uho ili neuronske puteve, ili konduktivni, koji se odnosi na probleme sa ušnim kanalom, bubnom opnom ili srednjim uhom. Moguće je i kombinovano oštećenje koja uključuje oba tipa oštećenja.
Primenom Digitalnog logopedskog seta u tretmanu dece sa oštećenjem sluha uspevamo da brže i efikasnije poboljšamo razumevanje govora i govorno-jezičku ekspresiju.

 

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ

Kragujevac Svilajnac
Luja Pastera 16/5 Kralja Petra Prvog 123

 

 
063/77-93-197  SlusalicaF
info@logopednovakovic.rs
Posetite našu Facebook stranicu  FacebookF

 

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i
predloge stojimo Vam na raspolaganju.

linija footer   IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer670    IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs 
u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer320 IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2016 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC

DESIGN BY: Tatalović | WEB DESIGN BY: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design