Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Kragujevac, Svilajnac
063 / 7793 - 197Slusalica

Poremecaj citanja

DISLEKSIJA

Na početku moramo napraviti razliku između disleksije i nesavladane tehnike čitanja. Ova razlika se nekad može pokazati još na prvom testiranju, a nekada je potrebno nekoliko tretmana da bi se utvrdilo o kom obliku poremećaja čitanja je reč.
Disleksija je poremećaj u učenju čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih  edukativnih psiholoških i socijalnih uslova. Disleksija predstavlja značajno neslaganje između stvarnog (postojećeg) i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast (Golubović, 2000). Sa disleksijom se često ispoljava i disgrafija (smetnje u pisanju) i diskalkulija (smetnje u računanju). Disleksije delimo na: Razvojne disleksije i Specifične ili prave disleksije.

Neki od simptoma koji se javljaju kod poremećaja čitanja su:
- nemogućnost zapamćivanja slova;
- česte zamene vokala unutar reči;
- zamenjuju slova koja su slična po obliku;
- zamenjuju slova koja su fonetski slična (b-p, d-t, g-k, m-n itd.);
- zastoji pred početak reči;
- čitaju slovo po slovo ili seckaju na slogove;
- ponavljanje slova ili sloga;
- preskakanje kratkih reči (veznika, predloga...)
- preskaču slova, reči i redove;
- nepoštovanje ortografskih pravila (zareza, tačke);
- sporo i nesigurno čitanje;
- nerazumevanje pročitanog, zbog čega imaju teškoće u donošenju zaključaka;

Disgrafija

Disgrafija je poremećaj u učenju pisanja ili sticanju sposobnosti pisanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, odgovarajuće edukacije i socijalnih uslova. (Golubović, 1998).

Postoje 4 tipa disgrafija:
1. vizuelne,
2. auditivne,
3. jezičke,
4. grafomotorne.

Adekvatnim tretmanom svaka disgrafija može biti prevaziđena.
Simptomi disgrafije su:
- zamenjivanje slova sličnih po obliku, zbog čega dolazi do njihove zamene;
- teškoće sa zapamćivanjem slova;
- pisanje s desna u levo „ogledalsko pismo“;
- neuredan rukopis – ružan rukopis;
- tekst je loše postavljen u prostoru, bez jasno određenih margina;
- redovi su ulomljeni, talasasti i/ili silaze koso;
- reči su između sebe stisnute ili je prostor između njih neujednačen;
- česta su ispravljanja slova docrtavanjem delova slova;
- slova su uglasta;
- slova se se često sudaraju, jedna naležu na druga;
- slova su neskladno velika ili jako mala, veličina slova varira u dužim rečima;
- umetanje i izostavljanje slova (kao i u čitanju);
- izvrtanje redosleda slova (kao u čitanju);
- pisanje dve ili više reči zajedno;
- zamenjuje, izostavlja i dodaje slova i slogove unutar reči

Diskalkulija

Razvojna diskalkulija je usporeno i otežano sticanje matematičkih znanja, što znači da su sposobnosti računanja znatno ispod očekivanog nivoa u odnosu na uzrast deteta, opšte intelektulane sposobnosti i školovanje. Za razliku od mnoge dece sa poremećajem čitanja, kod ove dece su audio- perceptivne i verbalne sposobnosti u granicama normalnog, dok postoji deficit vizuo-spacijalnih i vizuo-perceptivnih sposobnosti. Neka deca imaju udružene socio-emocionalne poremećaje i poremećaje ponašanja kao i probleme u socijalnim interakcijama. (Golubović 2011).

Dete sa diskalkulijom znatno kasnije počinje da se služi brojem, teško razume razdvajanje celina na delove, građanje novih celina, odnose između množina i njihovih činilaca. Prisutna je dislateralizovanost, često neprepoznavanje naziva prstiju. Često znaju da napišu brojeve u nizu, ali im često zamenjuju mesta (broj 14 pišu kao 41, ili broj 13 kao 31). Deca sa ovim poremećajem imaju smetnje u razumevanju inkluzije klasa (6 desetica u jednom broju 60). Ova deca ne čitaju znake pravilno i zbunjuju se kada je pravac u pitanju.

Deca s diskalkulijom razlikuju se po tome što imaju mnogo neuobičajenih, specifičnih pogrešaka kao što su:

Parafazične supstitucije – dete zamenjuje jedan broj nekim drugim,a takve zamene nisu u vezi sa razumevanjem pojma broja.

Perseveracije – Dete ponavlja isti broj ili radnju nekoliko puta. Na primer, ako je u prvom zadatku na stranici bio znak „+“, dete zbraja u svim ostalim zadacima do kraja stranice bez obzira na to što se znak odavno promenio.

Ogledalske greške – Dete ogledalski piše brojeve, ogledalski okreće redosled brojeva u višeznačnim brojevima prilikom čitanja i pisanja brojeva.

Usporenost - Dete daje ispravan odgovor, ali mu je potrebno mnogo više vremena nego što je uobičajeno na njegovom uzrastu.

Stavljanje brojeva u uzajamno neprikladan prostorni položaj - Tokom obavljanja pismenog računanja u stupcima dete zapisuje brojeve u uzajamno neprikladnom odnosu, i zbog toga dolazi do pogrešnog rezultata.

Vizuelne pogreške – Na primer „plus“ prepoznaje kao „minus“, pa umesto zbrajanja oduzima.

Proceduralne pogreške - Dete izostavlja, „preskače“ jedan od obaveznih koraka u rešavanju zadataka.

Slabo pamćenje i prepoznavanje niza brojeva – Dete može imati smetnje u pamćenju vlastitog broja telefona.

 

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ

Kragujevac Svilajnac
Luja Pastera 16/5 Kralja Petra Prvog 123

 

 
063/77-93-197  SlusalicaF
info@logopednovakovic.rs
Posetite našu Facebook stranicu  FacebookF

 

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i
predloge stojimo Vam na raspolaganju.

linija footer   IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer670    IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs 
u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer320 IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2016 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC

DESIGN BY: Tatalović | WEB DESIGN BY: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design