Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Kragujevac, Svilajnac
063 / 7793 - 197Slusalica

Image Map

Norme320tekst

   
Tekst Image Map
 

5 godina

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ

1. Samo priča priču po slikama
2. Govor je upotpunosti gramatičan
3. U rečenicama koristi: JER, ALI, ILI
4. Broji u nizu do 10
5. Razume predloge IZA i ISPRED
6. Postavlja pitanja Kada...? Zašto...? Kako...?
7. Ponavlja 5 cifara u nizu
8. Poznaje vremenske odrednice i orijentiše se po njima (sada-pre- posle, jutro- podne-veče,...)
9. Odbrojava traženi broj predmeta iz gomile od 10 („Daj mi 5 kockica iz ove gomile.“)


SENZOMOTORNI RAZVOJ

10. Trči menjajući pravac
11. Skače na jednoj nozi
12. Stoji na prstima
13. Crta čoveka
14. Precrtava trougao
15. Razlikuje TEŠKO – LAKO
16. Boji crteže seče makazama
17. Crta prepoznatljiv crtež sa više detalja (kuća, drvo,...)

 

 

 

SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ

18. Postavlja sebi sto
19. Organizuje igru sa vršnjacima
20. Preferira igru sa istim polom
21. Započinje i razrađuje dramske igre
22. Može da odloži zadovoljavanje potrebe
23. Počinje da ispoljava strahove od mraka ili bića iz mašte.

Izgovorne norme za decu od 4 i po do 5 i po godina
Dete bi na ovom uzrastu trebalo pravilno da izgovara 24 glasa. glasova (A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, F, V, H, J, L, Nj, Lj i R). Sada bi trebalo da koretno izgovara i glasove S, Z i C. Dopuštena su odstupanja od pravilnog izgovora za sledeće glasove: Š i Ž, mogu biti blago umekšani, Č, Dž, Ć i Đ mogu imati slabu okluziju.

Dete koje je navršilo pet i po godina, trebalo bi da PRAVILNO IZGOVARA SVE GLASOVE!!!

 
         
 

5 godina

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ

1. Samo priča priču po slikama
2. Govor je upotpunosti gramatičan
3. U rečenicama koristi: JER, ALI, ILI
4. Broji u nizu do 10
5. Razume predloge IZA i ISPRED
6. Postavlja pitanja Kada...? Zašto...? Kako...?
7. Ponavlja 5 cifara u nizu
8. Poznaje vremenske odrednice i orijentiše se po njima (sada-pre- posle, jutro- podne-veče,...)
9. Odbrojava traženi broj predmeta iz gomile od 10 („Daj mi 5 kockica iz ove gomile.“)


SENZOMOTORNI RAZVOJ

10. Trči menjajući pravac
11. Skače na jednoj nozi
12. Stoji na prstima
13. Crta čoveka
14. Precrtava trougao
15. Razlikuje TEŠKO – LAKO
16. Boji crteže seče makazama
17. Crta prepoznatljiv crtež sa više detalja (kuća, drvo,...)


SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ

18. Postavlja sebi sto
19. Organizuje igru sa vršnjacima
20. Preferira igru sa istim polom
21. Započinje i razrađuje dramske igre
22. Može da odloži zadovoljavanje potrebe
23. Počinje da ispoljava strahove od mraka ili bića iz mašte.

Izgovorne norme za decu od 4 i po do 5 i po godina
Dete bi na ovom uzrastu trebalo pravilno da izgovara 24 glasa. glasova (A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, F, V, H, J, L, Nj, Lj i R). Sada bi trebalo da koretno izgovara i glasove S, Z i C. Dopuštena su odstupanja od pravilnog izgovora za sledeće glasove: Š i Ž, mogu biti blago umekšani, Č, Dž, Ć i Đ mogu imati slabu okluziju.

Dete koje je navršilo pet i po godina, trebalo bi da PRAVILNO IZGOVARA SVE GLASOVE!!!

 
     

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ

Kragujevac Svilajnac
Luja Pastera 16/5 Kralja Petra Prvog 123

 

 
063/77-93-197  SlusalicaF
info@logopednovakovic.rs
Posetite našu Facebook stranicu  FacebookF

 

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i
predloge stojimo Vam na raspolaganju.

linija footer   IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer670    IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs 
u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer320 IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2016 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC

DESIGN BY: Tatalović | WEB DESIGN BY: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design