Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Kragujevac, Svilajnac
063 / 7793 - 197Slusalica

Image Map

Norme320tekst

   
Tekst Image Map
 

4 godine

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ

1. Dugi monolozi
2. Rečenica potpuna
3. Govor razumljiv
4. Broji redom do 5
5. Stalno postavlja pitanja
6. Zna da imenuje 4 osnovne boje
7. Govori o događajima u toku dana
8. Voli da razgovora telefonom sa poznatim osobama
9. Bogata i maštovita igra
10. Upotrebljava 1200 do 1500 reči


SENZOMOTORNI RAZVOJ

11. Hoda po pravoj liniji nogom ispred noge raširenih ruku
12. Maršira u ritmu muzike
13. Silazi niz stepenice nogu pred nogu
14. Više se služi dominantnom rukom
15. Slaže po uzoru most
16. Razlikuje prednji i zadnji deo odeće
17. Precrtava kvadrat
18. Pokušava da nacrta čoveka (punoglavac)
19. Pere ruke i umiva se
20. Shvata odnos dela i celine
21. Primećuje nedostatke na crtežu

 

 

 

SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ

22. Kooperativno je u igri sa drugom decom
23. Želi da zabavlja druge
24. Pojava emocija stida, zavisti, nade i ponosa
25. Početak prihvatanja jednostavnih pravila igre
26. Samoinicijativno se pozdravlja sa odraslima

Izgovorne norme za decu od 3 i po do 4 godine
Na ovom uzrastu dete treba da izgovara pravilno 19 glasova (A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, F, V, H, J, L). Pored postojećih glasova dete bi trebalo na ovom uzrastu da počne da izgovara i glas Nj. Ukoliko se na ovom uzrastu još uvek javlja supstitucija (zamena) ovog glasa sa glasom N, to može da se tumači kao blago usporavanje razvoja.

Izgovorne norme za decu od 4 do 4 i po godine
Na ovom uzrastu dete bi trebalo da ima pravilan izgovor 21 glasa. Sada bi dete trebalo da počne pravilno da izgovara glasove Lj i R. Od navedenih glasova, na ovom uzrastu može još da se toleriše NEDOVOLjNA VIBRANTNOST ILI PRETERANA VIBRANTNOST GLASA R.

 
         
 

4 godine

Skala za procenu psihofizioloških sposobnosti deteta NORME

GOVORNO-JEZIČKI RAZVOJ

1. Dugi monolozi
2. Rečenica potpuna
3. Govor razumljiv
4. Broji redom do 5
5. Stalno postavlja pitanja
6. Zna da imenuje 4 osnovne boje
7. Govori o događajima u toku dana
8. Voli da razgovora telefonom sa poznatim osobama
9. Bogata i maštovita igra
10. Upotrebljava 1200 do 1500 reči


SENZOMOTORNI RAZVOJ

11. Hoda po pravoj liniji nogom ispred noge raširenih ruku
12. Maršira u ritmu muzike
13. Silazi niz stepenice nogu pred nogu
14. Više se služi dominantnom rukom
15. Slaže po uzoru most
16. Razlikuje prednji i zadnji deo odeće
17. Precrtava kvadrat
18. Pokušava da nacrta čoveka (punoglavac)
19. Pere ruke i umiva se
20. Shvata odnos dela i celine
21. Primećuje nedostatke na crtežu


SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ

22. Kooperativno je u igri sa drugom decom
23. Želi da zabavlja druge
24. Pojava emocija stida, zavisti, nade i ponosa
25. Početak prihvatanja jednostavnih pravila igre
26. Samoinicijativno se pozdravlja sa odraslima

Izgovorne norme za decu od 3 i po do 4 godine
Na ovom uzrastu dete treba da izgovara pravilno 19 glasova (A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, F, V, H, J, L). Pored postojećih glasova dete bi trebalo na ovom uzrastu da počne da izgovara i glas Nj. Ukoliko se na ovom uzrastu još uvek javlja supstitucija (zamena) ovog glasa sa glasom N, to može da se tumači kao blago usporavanje razvoja.

Izgovorne norme za decu od 4 do 4 i po godine
Na ovom uzrastu dete bi trebalo da ima pravilan izgovor 21 glasa. Sada bi dete trebalo da počne pravilno da izgovara glasove Lj i R. Od navedenih glasova, na ovom uzrastu može još da se toleriše NEDOVOLjNA VIBRANTNOST ILI PRETERANA VIBRANTNOST GLASA R.

 
     

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ

Kragujevac Svilajnac
Luja Pastera 16/5 Kralja Petra Prvog 123

 

 
063/77-93-197  SlusalicaF
info@logopednovakovic.rs
Posetite našu Facebook stranicu  FacebookF

 

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i
predloge stojimo Vam na raspolaganju.

linija footer   IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer670    IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs 
u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer320 IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2016 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC

DESIGN BY: Tatalović | WEB DESIGN BY: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design